Rize 15.5 °C
 • DOLAR3,6704
 • EURO4,3242
 • ALTIN152,547
 • IMKB108489
FIRINLAR
 • Adıgüzel Taşfırını
  Adıgüzel Taşfırını
  Telefon 1: 0464 331 44 17
  Telefon 2: 0464 331 44 17
  Faks: -
  C.n.67 Kalkandere
 • Aksu Şekerleme
  Aksu Şekerleme
  Telefon 1: 0464 226 10 14
  Telefon 2: 0464 226 10 14
  Faks: 0464 226 13 38
  Engindere Mevki Akarsu Köyü RİZE
 • Areksan Ekmek San.
  Areksan Ekmek San.
  Telefon 1: 0464 715 26 56
  Telefon 2: 0464 715 26 56
  Faks: -
  Atatürk C. ARDEŞEN
 • Asrın Unlu Mamülleri
  Asrın Unlu Mamülleri
  Telefon 1: 0464 235 24 61
  Telefon 2: 0464 235 24 61
  Faks: 0464 235 27 22
  Yolveren köyü RİZE
 • Atınbaşak Ekmek Fab.
  Atınbaşak Ekmek Fab.
  Telefon 1: 0464 532 34 03
  Telefon 2: 0464 532 34 03
  Faks: -
  Eski pazar Mah.Mesut ketenciS.N.5 RİZE
 • Belediye Ekmek Fırını
  Belediye Ekmek Fırını
  Telefon 1: 0464 311 32 37
  Telefon 2: 0464 311 32 37
  Faks: -
  Atatürk C. DEREPAZARI
 • Birleşik Ekmekçilik
  Birleşik Ekmekçilik
  Telefon 1: 0464 214 38 12
  Telefon 2: 0464 214 38 12
  Faks: 0464 214 88 24
  Eminettin Mah. Ssk İl Müd. Karş. RİZE
 • Bizimkiler Unlu Mamülleri
  Bizimkiler Unlu Mamülleri
  Telefon 1: 0464 344 15 33
  Telefon 2: 0464 344 15 33
  Faks: -
  Atatürk C. Ulucami Mah.RİZE
 • Çameksan Taş Fırını
  Çameksan Taş Fırını
  Telefon 1: 0464 651 71 62
  Telefon 2: 0464 651 71 62
  Faks: -
  İnönü C. ÇAMLIHEMŞİN
 • Çayeli Simit Fırını
  Çayeli Simit Fırını
  Telefon 1: 0464 532 49 50
  Telefon 2: 0464 532 49 50
  Faks: -
  Hopa C. ÇAYELİ
 • Cennet Ekmek Fırını
  Cennet Ekmek Fırını
  Telefon 1: 0464 321 25 80
  Telefon 2: 0464 321 25 80
  Faks: -
  Kazim Karabekir C. İYİDERE
 • Çiçek Ekmek Fırını
  Çiçek Ekmek Fırını
  Telefon 1: 0464 321 27 30
  Telefon 2: 0464 321 27 30
  Faks: -
  Menderes C.N. 55 İYİDERE
 • Çinili Taş Fırın
  Çinili Taş Fırın
  Telefon 1: 0464 217 15 67
  Telefon 2: 0464 217 15 67
  Faks: -
  Şehitler C.N.18/A RİZE
 • Doyum Ekmek Fab.
  Doyum Ekmek Fab.
  Telefon 1: 0464 651 70 87
  Telefon 2: 0464 651 70 87
  Faks: -
  İnönü C. ÇAMLIHEMŞİN
 • Eksan Ekmek Simit
  Eksan Ekmek Simit
  Telefon 1: 0464 217 45 43
  Telefon 2: 0464 217 45 43
  Faks: -
  Çarşı Mah.Eşref C.N.38 RİZE
 • Emin Odunlu Taşfırını
  Emin Odunlu Taş fırını
  Telefon 1: 0464 532 12 91
  Telefon 2: 0464 532 12 91
  Faks: -
  Hanımeli S.N.4 ÇAYELİ
 • EmmioğluSimit Fırını
  EmmioğluSimit Fırını
  Telefon 1: 0464 612 48 06
  Telefon 2: 0464 612 48 06
  Faks: -
  Karadeniz C. PAZAR
 • Fazlıoğlu Ekmek Fırını
  Fazlıoğlu Ekmek Fırını
  Telefon 1: 0464 623 57 49
  Telefon 2: 0464 623 57 49
  Faks: -
  Hamidiye Mevkii PAZAR
 • Fener Taş Fırını
  Fener Taş Fırını
  Telefon 1: 0464 223 40 87
  Telefon 2: 0464 223 40 87
  Faks: -
  Fener M. RİZE
 • Fırtına Ekmek Fab.
  Fırtına Ekmek Fab.
  Telefon 1: 0464 715 49 55
  Telefon 2: 0464 715 49 55
  Faks: -
  M. Seremet C.N. 20 ARDEŞEN
 • Günay Unlu Mamülleri
  Kezban GÜNAY
  Telefon 1: 05375608274
  Ekrem Orhan Mah. Cumhuriyet Cad. Toprak Apt Alti No:217 / A
 • Gündoğdo Ekmek fırını
  Gündoğdo Ekmek fırını
  Telefon 1: 0464 246 34 69
  Telefon 2: 0464 246 34 69
  Faks: -
  Hamidiye M. GÜNDOĞDU
 • Güneyler Un Mamülleri
  Güneyler Un Mamülleri
  Telefon 1: 0464 214 49 07
  Telefon 2: 0464 214 49 07
  Faks: -
  Atatürk C.Paşakuyu M.N.427 RİZE
 • Güneysü Lüks Ekmek
  Güneysü Lüks Ekmek
  Telefon 1: 0464 344 15 12
  Telefon 2: 0464 344 15 12
  Faks: -
  Ulucami mah. GÜNEYSU
 • Hemşin Ekmek Fırını
  Hemşin Ekmek Fırını
  Telefon 1: 0464 612 21 72
  Telefon 2: 0464 612 21 72
  Faks: -
  Karadeniz C. PZAR
 • Hizmet fırını
  Hizmet fırını
  Telefon 1: 0464 217 39 16
  Telefon 2: 0464 217 39 16
  Faks: -
  Yeniköy M. yeniköy S. RİZE
 • Kafkas Ekmek fırını
  Kafkas Ekmek fırını
  Telefon 1: 0464 217 24 03
  Telefon 2: 0464 217 24 03
  Faks: -
  Atatürk C.N.389/A RİZE
 • Kale simit Fırını
  Kale simit Fırını
  Telefon 1: 0464 211 73 51
  Telefon 2: 0464 211 73 51
  Faks: -
  Atatürk C.N. 298/A RİZE
 • Kardelen Pide Salonu
  Kardelen Pide Salonu
  Telefon 1: 0464 651 75 51
  Telefon 2: 0464 651 75 51
  Faks: -
  İnönü C. ÇAMLİHEMŞİN
 • Kayalar Ünlü Mamülleri
  Kayalar Ünlü Mamülleri
  Telefon 1: 0464 217 76 89
  Telefon 2: 0464 217 76 89
  Faks: -
  Piriçelebi M.Kanburoğlu S. N. 4 RİZE
 • Kumbasar Ekmek fırını
  Kumbasar Ekmek fırını
  Telefon 1: 0464 217 21 67
  Telefon 2: 0464 217 21 67
  Faks: -
  Ekrem Orhon M. Karafil S. RİZE
 • Köşk Ekmek Fırını
  Köşk Ekmek Fırını
  Telefon 1: 0464 311 30 56
  Telefon 2: 0464 311 30 56
  Faks: -
  Merkez m. DEREPAZARI
 • Lider Ekmek
  Lider Ekmek
  Telefon 1: 0464 217 79 58
  Telefon 2: 0464 217 79 58
  Faks: -
  Tohane M. Tophane C. RİZE
 • Maran Taş Fırını
  Maran Taş Fırını
  Telefon 1: 0464 657 22 30
  Telefon 2: 0464 657 22 30
  Faks: -
  Ayder Kaplıcalan ÇAMLİHEMŞİN
 • Merkez Fırını
  Merkez Fırını
  Telefon 1: 0464 321 27 45
  Telefon 2: 0464 321 27 45
  Faks: -
  Kazim Karebekir C. İYİDERE
 • Mevlana Unlu Gıda
  Mevlana Unlu Gıda
  Telefon 1: 0464 217 35 40
  Telefon 2: 0464 217 35 40
  Faks: 0464 213 09 68
  Atatürk C.Eminettin M. RİZE
 • Mis Fırını
  Mis Fırını
  Telefon 1: 0464 311 32 80
  Telefon 2: 0464 311 32 80
  Faks: -
  Derepazarı merkez .M. DEREPAZARI
 • Mutlulular Ekmek Fab.
  Mutlulular Ekmek Fab.
  Telefon 1: 0464 311 49 16
  Telefon 2: 0464 311 49 16
  Faks: -
  Girne C.N.29 KALKANDERE
 • Ne-As Ekmek Fırını
  Ne-As Ekmek Fırını
  Telefon 1: 0464 2122059
  Telefon 2: 0464 2122059
  Faks: -
  Cumhuriyet C.RİZE
 • Neden Kara Fırını
  Neden Kara Fırını
  Telefon 1: 0464 511 27 98
  Telefon 2: 0464 511 27 98
  Faks: -
  Ada M.FINDIKLI
 • Nostoni Taş fırını
  Nostoni Taş fırını
  Telefon 1: 0464 511 34 11
  Telefon 2: 0464 511 34 11
  Faks: -
  İrfan Atag C. FINDIKLI
 • Nur Ekmek Fabrikası
  Nur Ekmek Fabrikası
  Telefon 1: 0464 217 24 36
  Telefon 2: 0464 217 24 36
  Faks: -
  Muftu M. RİZE
 • Ova Ekmek -Pasta-Tatlı
  Ova Ekmek -Pasta-Tatlı
  Telefon 1: 0464 217 31 24
  Telefon 2: 0464 217 31 24
  Faks: -
  Hastaneler C.N. 176/B RİZE
 • Ova Ekmek Fabrikası
  Ova Ekmek Fabrikası
  Telefon 1: 0464 217 53 45
  Telefon 2: 0464 217 53 45
  Faks: -
  Cumhuriyet C.N.I 29 RİZE
 • Pazar Ekmekçilik A.Ş
  Pazar Ekmekçilik A.Ş
  Telefon 1: 0464 612 16 68
  Telefon 2: 0464 612 16 68
  Faks: -
  Karadeniz C. N. I 63 PAZAR
 • Pınar Taş Ekmek Fab.
  Pınar Taş Ekmek Fab.
  Telefon 1: 0464 213 16 51
  Telefon 2: 0464 213 16 51
  Faks: -
  Hamzabey M. RİZE
 • Reksan Ekmek Fırını
  Reksan Ekmek Fırını
  Telefon 1: 0464 217 20 14
  Telefon 2: 0464 217 20 14
  Faks: -
  Tohane m. RİZE
 • Rimeks Ekmek fırını
  Rimeks Ekmek fırını
  Telefon 1: 0464 217 04 70
  Telefon 2: 0464 217 04 70
  Faks: -
  Gülbahar M. Menderes Bulvarı RİZE
 • Sahıl Luks Ekmek
  Sahıl Luks Ekmek
  Telefon 1: 0464 217 94 59
  Telefon 2: 0464 217 94 59
  Faks: -
  İslampaşa M. RİZE
 • Sandıkçı Unlu Mam.
  Sandıkçı Unlu Mam.
  Telefon 1: 0464 532 44 72
  Telefon 2: 0464 532 44 72
  Faks: -
  Hopa C.N.41 ÇAYELİ
 • Saroğlu Fırın
  Saroğlu Fırın
  Telefon 1: 0464 214 78 87
  Telefon 2: 0464 214 78 87
  Faks: -
  Yeniköy M. Sarıbaş Cami Altı RİZE
 • Saroğlu Taş fırını
  Saroğlu Taş fırını
  Telefon 1: 0464 214 78 87
  Telefon 2: 0464 214 78 87
  Faks: -
  Yeniköy M. RİZE
 • Seçkin Kara Fırın
  Seçkin Kara Fırın
  Telefon 1: 0464 715 63 80
  Telefon 2: 0464 715 63 80
  Faks: -
  Atatürk C. N. 89 ARDEŞEN
 • Simit fırını
  Simit fırını
  Telefon 1: 0464 612 52 89
  Telefon 2: 0464 612 52 89
  Faks: -
  Karadeiz C.PAZAR
 • Somuncubaba Ekmek fırını
  Somuncubaba Ekmek fırını
  Telefon 1: 0464 212 13 96
  Telefon 2: 0464 212 13 96
  Faks: -
  Yeniköy M. Papatya S. RİZE
 • Süper Ekmekçilik
  Süper Ekmekçilik
  Telefon 1: 0464 217 52 86
  Telefon 2: 0464 217 52 86
  Faks: 0464 214 66 68
  Yeniköy M. Yalı C.RİZE
 • Tekin Lüks Ekmek
  Tekin Lüks Ekmek
  Telefon 1: 0464 217 67 00
  Telefon 2: 0464 217 67 00
  Faks: -
  İslampaşa M. Menderes blv.N. 558/1 RİZE
 • Temiz Yufka
  Temiz Yufka
  Telefon 1: 0464 511 53 63
  Telefon 2: 0464 511 53 63
  Faks: -
  Merkez M. FINDIKLI
 • Uğur Ekmek Unlu Mamulleri
  Uğur Ekmek Unlu Mamulleri
  Telefon 1: 0464 226 02 64
  Telefon 2: 0464 226 02 64
  Faks: -
  Engindere M. Cumhuriyet C. N. 5 RİZE
 • Volkan Taş Kara fırını
  Volkan Taş Kara fırını
  Telefon 1: 0464 223 57 57
  Telefon 2: 0464 223 57 57
  Faks: -
  Eminettin M. N. 183 RİZE
 • Yayla Taş Fırını
  Yayla Taş Fırını
  Telefon 1: 0464 214 08 62
  Telefon 2: 0464 214 08 62
  Faks: -
  Çarşı M. Şehit Hüseyin C.N. 1 RİZE
 • Yetis-Almerkez Taş fırını
  Yetis-Almerkez Taş fırını
  Telefon 1: 0464 416 11 08
  Telefon 2: 0464 416 11 08
  Faks: -
  Cumhuriyet C.N. 58 İKİZDERE
 • Örnek Ekmek Fabrikası
  Örnek Ekmek Fabrikası
  Telefon 1: 0464 511 30 76
  Telefon 2: 0464 511 30 76
  Faks: -
  Cumhuriyet C.N. 7 FINDIKLI
 • Örnek Ekmek Fırını
  Örnek Ekmek Fırını
  Telefon 1: 0464 217 48 54
  Telefon 2: 0464 217 48 54
  Faks: -
  Yeniköy M. RİZE
 • Örnek fırını
  Örnek fırını
  Telefon 1: 0464 217 35 07
  Telefon 2: 0464 217 35 07
  Faks: -
  Çeşme S. M. 7 RİZE
 • Şişkonun Simit Fırını
  Şişkonun Simit Fırını
  Telefon 1: 0464 532 49 41
  Telefon 2: 0464 532 49 41
  Faks: -
  İshakoğlu C. N. 8 ÇAYELİ
Ersağ Temizlik ve Kozmetik Ürünleri
© 2006 - 2016 Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz.Com