Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

Atatürk’ten Rizelilere övgü : Atatürk’ün kendi el yazısıyla Ankara’dan Rize Müdafa-ı Hukuk Cemiyeti’ne gönderdiği ve “Öteden beri herkesin yakından bildiği kahramanlıklarıyla kendilerin tanıtmış olan Lazistan Ahali’nin ülkenin kurtuluşu için azim ve üstün gayretlerini takdir ederiz” şeklinde bir cümle sarf ettiği telgrafı Rizeliler için övgü dolu sözler içeriyordu.

Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

Düşman işgalinden kurtulan Rize’de işgalin izlerine rastlanıyordu 1918

Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

1911 yılında Rize İdadisi (Rize Lisesi) faaliyetlerini Çarşı Mahallesi’nde bulunan Türützade Hasan Sabri Efendi’nin evinde yürütüyordu. Tarihi özellikleri bozulmadan günümüze gelen bu konakta halen torunu Hasan Tuncer Türüt ikamet etmektedir

Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

Düşman işgalinden kurtulan Rize’de imar işlerine hız veriliyordu 1918

Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

Rize Limanı çevresinde balıkçı barınakları ve yelkenliler

Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin çiçeği burnunda vilayeti Rize,17-18 Eylül 1924 tarihlerinde en anlamlı günlerinden birini yaşadı. Rize’ye eşi Latife Hanım ile gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında Rize Valisi Hurşit Bey (1) , “Üç Aliler”’den Rize Millet Vekili Ali Zırh (2), Rize Millet Vekili Rauf Bey (3) yer alıyor.

Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

Şark cephesinin güçlü komutanı Kâzım Karabekir’in Rize ziyaretinde kendisine Rize Mutasarrıfı Eşref Bey (1), Rize Muhafazai Hukuk Cemiyeti Lazzade Mustafa(2), Alay Komutanı Asım Bey(3), Askerlik Şübesi Reisi Faik Bey(4) eşlik ettiler.

Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

Kazım Özalp tarafından İlyas Sami Bey’e verilen, 27-1-1922 tarihli Taktirname : “Kocaeli Gurubu Müstakil Süvari Bölüğü Kumandanı esbakı Milis Yüzbaşısı İlyas Sami Efendi bin Nuri Rize “Harekat-ı Milliye’nin bidayetinden beri hidematı fedakârhane ve vatanperveranede bulunan bâlâda dünyesi muharrer mumaileyh, Kocaeli Gurup Kumandanlığında bulunduğum zaman Müstakil Süvari Birliği kumandanlığında istihdam edilmiş ve bil cümle harekata ifayı hüsnü hizmet eylemiş olduğunu mübeyyin vesikadır.”İmza: Kazım Özalp Kocaeli Gurup Kumandanı

Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

Kurtuluş savaşının unutulmaz kahramanları : Hafız Yunus(1), Ekşioğlu Mehmet Ağa(2),Hüseyin Ekşi(3), Hasan Ekşi(4) ve Tuzcuoğlu Halit Ağa

Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

Rize’de düşmana karşı teşkilatlanmaya çalışan grup : Çakıroğlu Miktat Ağa (1), Giresunlu Kubilay Mehmet (2), Hacı Kemal Zırh (3), Terakkiperver Cumhuriyet Partisi`nin kurucularından Trabzon Valisi Bekir Sami Bey (4), Hakkı Mataracı (5), Hafız Osman Tatoğlu (6), Saraloğlu Hasan Efendi (7), Akif Kurtoğlu (8) ve Vefik Kalkavan (3) Rize İdman Ocağı Binası Önünde.

Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

Rize Vilayeti Umumi Azaları : Tuzcuzade Memiş (1), Memiş Efendi (2), Refik Efendi (3), Reşit Efendi (4), Rifat Efendi “Hopa”(5), Hasan Efendi (6), Salih Efendi (7), Süleyman Efendi (8), Mehmet Efendi “Ardeşen” (9) ve İkinci Katip Şükrü Efendi

Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

1.Rize’nin Fethiye Köyü’nden Hantaloğulları’ndan Mustafa oğlu Sabit (D.1901), 2. Rize’nin Uzunkaya Köyü’nden Abdurrahmanoğulları’ndan Sabit oğlu İsmail (D.1901),3. Rize’nin Bağdatlı Mahallesi’nden İbrahim Reisoğulları’ndan Bahadıroğlu Rasim (D.1901), 4.Rize’nin Aron Köyü’nden Zurnacıoğulları’ndan Şair oğlu Mehmet (D.1901), 5. 4.Rize’nin Söğütlü Köyü’nden Hosoğulları’ndan İlyas oğlu Temel (D.1903), 6. Rize’nin Portakallık Köyü’nden Çekmişoğulları’ndan Hüseyin oğlu Mustafa (D.1895), 7.Rize’nin Büyük Köyü’nden Yılancıoğulları’ndan Memişoğlu oğlu Seyfullah (D.1898), 8. Rize’nin Haldoz Mahallesi’nden Beruzade Tahir oğlu Mustafa Efendi (D.1892), 9. Rize’nin Paşyan Mahallesi’nden Hazımoğulları’ndan Mehmet Faik oğlu İsmail Hakkı (D.1892), 10. Rize’nin Atina (Pazar) Kazası’nın Kemer Köyü’nden Kasapoğulları’ndan Tevfik oğlu Mehmet(D.1892)

Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

İpsiz Recep Reis ve Arkadaşları

Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

Pazar İlçesinden bir görünüm 1900

Kurtuluşa güç veren Cesur Yürekli Rizeliler

Rize Şehir Merkezi ve Hükümet Konağı çevresinden bir görünüm 1900