• 09 Ağustos 2022 Salı
  • Rize AÇIK
  • 00:00
    9 Ağustos 2022 İmsak: Güneş: Öğle: İkindi: Akşam: Yatsı:

T.C RİZE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLAN

T.C RİZE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLAN

ESAS NO: 2019/217 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

   1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

   2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

   3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

   4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Rize Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

   5-Mahkememizce karar gereğince duruşma gününün 18/06/2019 günü saat 11.00‘a bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihe esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10.Maddesi 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 09/05/2019

ESAS NO: 2019/217

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Rize Merkez Selimiye Köyü

PARSEL: 436/A

TAŞINMAZ MALİKİ: Zehre YILMAZ

İLAN TARİHİ: 16.05.2019 / İLAN NO: 199