• 28 Ekim 2021 Perşembe
  • Rize AÇIK
  • 00:00
    28 Ekim 2021 İmsak: Güneş: Öğle: İkindi: Akşam: Yatsı:

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ 2018/1776 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ 2018/1776 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Taşınmaz Rize İli Merkez İlçesi, Hamzabey Mahallesi, Şose Civarı 1433 ada 14 nolu parselde kayıtlıdır. Tapu kaydına göre toplamda 1361,75 m2 olup tapu cinsi tarladır. Hale hazırda taşınmaz üzerinde depo ve ofis olarak kullanılan tek katlı yapı bulunmaktadır. Karadeniz sahil yoluna 1.5 km, şehir merkezine yaklaşık 6,90 km mesafededir. Meskun mahalde olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Şehrin gelişme istikametindedir. Zemini düzdür. Zincirli cadee yoluna cephedir. Rize - Salarha karayoluna araba yoluna cephelidir. Taşınmaz belediye sınırları içerisindedir. Rize-Andon Karayoluna cephelidir. İnşaat şantiyesi olarak kullanmaktadır. Zeminde üzerinde 1 katlı 2 adet yapı yer almaktadır. Ulaşımı oldukça kolay olup parselin önünden toplu taşıma araçları geçmektedir. Etrafındaki arsalar genelde çay tarımı için kullanılmakta olup parselin çevresinde ticari faaliyetlerin yapıldığı yapılar da bulunmaktadır. Çevresinde HES regülatörü, depo ve müstakil konut bulunmaktadır. Arsa varsında olup kadastro parselidir. Satışa konu olan taşınmaz hisseli olup, borçlunun 1/4 hissesi satılacaktır.

Adresi: Hamzabey Mahallesi, Andon Karayolu Üzeri 1,5 Km Rize

Yüzölçümü: Tamamı 1.361,75 m2 olup 1/4 hissesi satışa konudur

İmar Durumu: Belediye sınırları içerisinde yer almaktır

Kıymeti: 310,517,77 TL                                                KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir

1. Satış Günü: 04/10/2019 günü 10:25 - 10:30 arası

2. Satış Günü: 31/10/2019 günü 10:25 - 10:30 arası

Satış yeri: Rize Adliyesi İç Kısım, İcra Müdürlüğü Önü Merkez/RİZE

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1776 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları gerekir.

7- İşbu satış ilanı taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı ilgililerin tümüne tebliğe gönderilmiş olup tebliğ edilemeyen ilgililer bakımından İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.26/07/2019

İLAN TARİHİ: 02.08.2019 / İLAN NO: 301