• 28 Ekim 2021 Perşembe
  • Rize AÇIK
  • 00:00
    28 Ekim 2021 İmsak: Güneş: Öğle: İkindi: Akşam: Yatsı:

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ 2019/51 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ 2019/51 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Rize İli Merkez İlçesi İslampaşa Mahallesi 923 ada 40 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin katındaki 3 nolu bağımsız bölüm taşınmaz 475,35 m2 yüzölçümüne sahiptir. Kat İrtifak tapusu vardır. Binanın zemin katındaki 3 nolu bağımsız bölüm dükkanın 8/112 arsa payına sahiptir. Taşınmaz rize şehir merkezi (Belediye) 3,9 km Adalet Sarayına 2,1 km doğusunda R.T.E. Ünv. Araştırma Hastanesi’nin 1,7 km, Karadeniz Sahil yolunun 120m güneyinde yer almaktadır. Taşınmazın üzerinde bulunduğu mevcut bina 1 bodrum 1 zemin ve 5 normal kat olmak üzere toplam  7 kattan ibaret olup betonarme inşaat tarzında inşa edilmiştir. Dükkan konum olarak binanın ön cephesinde yer almaktadır. Dükkan karadeniz sahil yoluna yakın olması, ulaşımının kolay olması ve binanın ön cephesinde yer alması olumlu yanlarıdır. Dükkanın bulunduğu binanın yapımının eski yıllara dayanıyor olması, aktif olarak kullanılır bir durumda olmaması ara cadde üzerinde yer alması ve yapı kullanma izin belgesinin bulunmaması olumsuz yanlarıdır. (20/03/2019 keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede kıymet takdir edilecek dükkan, binanın kuzeybatı cephesinde bulunan 4 nolu dükkan ile içten bitişik yapıldığı ve ara bölme duvarının yapılmadığı tespit edilmiştir.) Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı olup eskidir. Satışa konu dükkanın zemin kat döşemeleri kaplanmamış olup sadece şap atılmış vaziyettedir. Duvarları ve tavanı ise kireç badana ile boyanmıştır. Dükkanın girişi sac kepenkten yapılmıştır. Dükkanın yapı ruhsatına göre brüt alanı 56,30m2 olup net kullanım alanı ise 53,10m2’dir.

Adresi: İslampaşa Mahallesi Sağlık Sokak No:18 Zeminkat Merkez/RİZE

Yüzölçümü: 475,34 m2                             Arsa Payı: 8/112

İmar Durumu: Ayrık nizam ve 6 katlı         Kıymeti: 95.710,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü: 09/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü: 04/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri: Rize adliyesi iç kısım icra müdürlüğü önü

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/51 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/11/2019 (İİK Mad. 126)

*Tebligat yapılamayan ilgililere tebliğat yerine ilanen tebliğ olunur.

*İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLAN TARİHİ: 13.11.2019 / İLAN NO: 454