• 28 Ekim 2021 Perşembe
  • Rize AÇIK
  • 00:00
    28 Ekim 2021 İmsak: Güneş: Öğle: İkindi: Akşam: Yatsı:

T.C. RİZE VALİLİĞİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

T.C. RİZE VALİLİĞİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1. Rize İli, Ardeşen İlçesi hudutları dahilinde Tunca Deresi dere yatağında koordinatları belirlenmiş yerde taşkına sebebiyet verecek derecede biriken dere malzemesinin satış ve boşaltma işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince (Açık Artırma Usulü) ile ihale edilecektir.

2. İhalesi yapılacak yerlerin;

İlçesi

Mevkii

Malzeme Miktarı (m3)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

Ardeşen

Pirinçlik Köyü

32.115,00

353.265,00

10.597,95

08.10.2019

/11.00

3. İhale; İlimiz Merkez Engindere Mahallesinde bulunan İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda, İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4. Şartname ve diğer belgeler İl Özel İdaresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. Ayrıca; 200,00 TL bedeli karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur.

5. 2886 sayılı Kanunda belirtilen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir.

6. Posta yoluyla yapılacak teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler;

     a) Gerçek kişiler için:

          1) İhale müracaat formu

          2) Vatandaşlık numarası ile birlikte nüfus cüzdanı örneği

          3) Onaylı imza sirküleri

          4) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir belge

          5) Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri

          6) Geçici teminat dekontu

          7) İmzalanmış şartname

     b) Tüzel kişiler:

          1) İhale müracaat formu

          2) Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren ticaret sicil   

              gazetesi

          3) Yönetimin onaylı imza sirküleri

          4) Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve numarasını gösterir belge

          5) Vekil olarak katılacak olan katılımcıların noter tasdikli

              vekaletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi

          6) Geçici teminat dekontu

          7) İmzalanmış şartname

8. İstenilen belgeler en geç 07.10.2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Rize İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edilecektir.

9. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLAN TARİHİ: 27.09.2019 / İLAN NO: 370