T.C.
PAZAR(RİZE)
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO : 2020/326 Esas
KARAR NO : 2022/681
5607 sayılı Kaçakçılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında 22/02/2023 tarihli ilamı ile ilgili yasanın 3/5 maddesi gereğince 1 yıl 3 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezasına hükmedilen Makvala ve Merabi kızı, 24/01/1995 doğumlu, 61004070958 Kimlik numaralı NANA SURMANIDZE 'ye mahkememizce verilen kararın tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından, karar kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tebliğin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve ayrıca internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının sanığa ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar İLAN OLUNUR. 26.03.2024

#ilangovtr Basın No ILN02011653