T.C.
PAZAR(RİZE)
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO : 2023/121 Esas
KARAR NO : 2023/83
5607 sayılı Kaçakçılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında 22/02/2023 tarihli ilamı ile ilgili yasanın 3/5 maddesi gereğince 10 ay hapis ve 20,00 TL adli para cezasına hükmedilen Zeburı ve Sebıle kızı, 1953 doğumlu, 61001039893 Kimlik numaralı ZHUZHUNA BERIDZE 'ye mahkememizce verilen kararın ve katılan kurum vekilinin İstinaf dilekçesinin tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından, karar kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tebliğin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve ayrıca internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının sanığa ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar İLAN OLUNUR. 26.03.2024

Mustafa OCAKÇI
Yazı İşleri Müdürü
102229
E-imzalıdır
Seçil İHTİYAR
Hakim-220060
E-imzalıdır
#ilangovtr Basın No ILN02011648