T.C.
ÇAYELİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI:2017/103 Esas
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;
Rize İli, Çayeli İlçesi, Buzlupınar mah/köy, Cilt No:58, Hane N:9BSN:104,T.C Kimlik No: 61372244010'de nüfusa kayıtlı dahili davalı Cafer Kolivar ve Trabzon İli, Yomra İlçesi, Taşdelen mah/köy, Cilt No:21, Hane N:112BSN:79,T.C Kimlik No: 54496589426'denüfusa kayıtlı davalı Pakize İskender'e yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği, ölüm kaydının tespit edilemediği ve adına tebligat yapılamadığından bilirkişi raporlarında adı geçen dahili davalı Cafer Kolivar ve davalı Pakize İskender'e ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 S.Y'nın 28 ve 29. maddeleri gereğince Çayeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/103 Esas sayılı dosyasında bilirkişi raporları ve 09/05/2024 günü saat 09:55'da yapılacak olan duruşma gününün tebliği ve davetiye yerine kâim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02009042