Safa Koçoğlu, Rize’de doğdu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden fakülte birincisi olarak 2011 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine tam burslu devam etti. 2013 yılında “Vasiyet Tasarrufunun Hükümsüzlüğü” konulu yüksek lisans teziyle Özel Hukuk Anabilim Dalı ikincisi olarak mezun oldu.

2018 yılında “Boşanmanın Çocuk Açısından Sonuçları” konulu tez çalışması ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalından doktor unvanı aldı.

Özel sektörde bir süre avukat olarak çalışan Koçoğlu, kamuda T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığında avukat, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak görev aldı. 

2020-2023 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan ve 2022 yılında doçentlik unvanını alan Koçoğlu’nun, aynı yılda “Türk Medeni Kanunu’na Göre Vakıfların Kuruluşu, İşleyişi ve Sona Ermesi” adlı eseri yayınlandı. Diğer taraftan arabuluculuk faaliyetlerini de devam ettirdi. Çocuk ve gençlik hakları, ailenin güçlendirilmesi, sivil toplumun hakları, kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığı/eşitsizliği, sosyal dışlanma ve kalkınma alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğrencilik yıllarından itibaren sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik ve yöneticilikle beraber, başta gençlik olmak üzere hukuk, kültür-sanat, kadın ve insan hakları alanlarında ulusal ve uluslararası projelerin koordinatörlüğünü yürüttü.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca 22 Haziran 2023 tarihli 2023/308 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, bu tarihte göreve gelen en genç ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarihinde ilk kadın bakan yardımcısı oldu.