Zihni Derin Zihni Derin

DUALAR

- Allah ağrilaruni kafdağinun arkasina aşursun
- Allah bedeni sihetuni versun
- Anan kesilsun sağa
- Beyaz sakal tariyasun
- Boş çeseye salmayasun
- Çoheyi coresun
- Dunyanun adini alasun
- Haznelere çatasun
- Kadani alayim
- Kadani alasun
- Nere var bi cuneş oreya olasun
- Nur aksun mezarluğuna
- O binam, kesileyim sağa
- O verenine kurban olayim
- Oğul veresun da duynayi doldurasun
- Sakallarini tariyasun
- Sular gibi artasun
- Topraklari kadar yaşiyasun
- Uşaklarun da sağa ole etsun
- Zihnunuzi çesçin etsun

BEDDUALAR

- Adun çesilsun
- Allah yedi yorgan yipratasun
- Ander kalasun
- Başun kesile
- Dert başuna
- Hay korbakor çikasun
- Heyirini cormeyesun
- Kisacunli olasun
- Korbakor olasun
- Murt cidesun
- Nabedil olasun
- O ander kalasun
- O ander kaybana kalasun
- O başin kesile da kellen
- O keseyim seni aleme
- Oğa çok eğriluk etti, ecrini çekecek
- Pakliya seni
- Peşuk sallamiyasun
- Sincile enesun
- Tamdan tuma çidesun
- Ubur çikasun
- Uşak çipasi çesmeyesun
- Vay başuna
- Vay vereyim aklin

Editör: Haber Merkezi