Yaşam alanını 1500- 3000 m. Yüksekliğindeki ormanlar, alpin çayırları ya da huş ağacı bulunan alanlar oluşturmaktadır. Orta boylu bir av kuşu olan bu türün erkeği siyah renkli, uzun kuyrukludur. Kuyruğu ise aşağı doğru kıvrık ve ucu çatallıdır. Siyah tüyler mavi-yeşil yanardönerdir. Dişisi ise sık ve paralel çizgilerle bezenmiştir. Sırtı kahverengi, göğsü gridir. Kuyruğu ise erkeğinkinden kısa ve küt uçludur.

Diğer tavuksular gibi tipik olarak, dişi bir yer kazımasına 10 yumurta koyar, civcivlere bakmak ve yuva yapmak için bütün sorumluluğu alır.

Denizden 2000 m yükseklikteki dağlarda, orman sınırlarının üzerinde yaşar.

Rize Valileri Rize Valileri

Kafkas Dağlarında ve Türkiye'nin kuzeydoğusunda açık meyillerde alçak ormangülü veya diğer çalılıklarla kaplı alanlarda üreme gösterirler.

Bölgeye özgü olması nedeniyle oldukça değerli ve gelecek nesillere tanıtılması gereken bir doğa ve kültür mirasıdır. Bu zenginliği yerli ve yabancı turiste tanıtmak ve kültürü turizme kazandırmak amacı ile 2005 yılından beri Haziran ayında 'İkizdere Huş Tavuğu Şenliği' yapılmaktadır. Bu tarihlerde Sivrikaya Köyü'nün yamaçlarına yapılan tırmanışlarla huş tavuğu/dağ horozu gözlemek mümkündür.

Rize'de dağ horozu ya da huş tavuğu isimli kuş türü için her yıl şenlik yapılıyor.

Kaynak: RİZEDEYİZ EDİTÖRÜ