-Ağızı haho, deliği vizo, zaçada ziço, zaçada ziço
(Küp)

-Alaca bulaca, çıkar ağaca
(Fasulye)

-Altı kül, üstü kül, içine bir sarı gül
(Pilekide Mısır Ekmeği)

-Alttan yer, üstten çıkarur
(Rende)

-Altı çeğnem, usti çeğnem, içinde bir garip nenem
(Ekmek)

-Babası eğri büğrü, annesi yavan kadın, kızı güzeller güzeli, oğlu sohbetlerde gezer
(Asma, yaprak, üzüm, şarap)

-Başı tarak, kuyruğu orak
(Horoz)

-Ben giderum o gider, pare kadar iz eder
(Değnek)

-Bir duvara, iki tekne
(Kulak)

-Bir bayırda iki kenef
(Burun)

-Bir kara kocakari, etekleri yukari
(Zincir)

-Bi etek yumurta, sabahleyin baktum, bi dane yok
(Yıldız)

-Bir vururum bin döker
(Elek)

-Bir kara koca karı, belinde şal kuşağı, hiç yakışmamış ona, almış bekar uşağı
(Tabanca)

-Burdan vurdum kilici, karşıdan çıktı uci
(Mermi)

-Çozun beni ipumden, vereyum size yukumden
(Yayık)

-Dedem aruk, paşu saruk
(Rokopoli)

-Dört yaşına, dert başına
(İskemle)

-Elde konuşur, yere konunca susar
(Kalem)

-Evun ustunda kırk atli, kırkıda kara kapakli
(Çivi)

-Ey hanesi, hanesi, kızlarun meyhanesi, topuğundan su çikar, ağzından da tanesi
(Değirmen)

-Fırunda pişer, avluya işer
(Kiremit)

Rize Merkez - Belde ve Köy İsimleri Rize Merkez - Belde ve Köy İsimleri

-Ğopi ğopi, altun topi
(Portakal)

-İki direk bir nayla
(Tavuk)

-Kara kuzgun, sapi uzun, hem sizun var, hem bizum
(Tava)

-Kendi demirden kuyruğu kendirden
(Çuvaldız)

-Kitledum sanduğu, puşkulleri dişari
(Göz)

-Kuyinun içine suyi, suyinin içine ilan, ilanun ağzına mercan
(Şişeli Lamba)

-Nenemun etekleri, süpürür hendekleri
(Rüzgar)

-Sari sari sanduri, dori dori donduri, kırmızı pependeru
(Sandık, dolap, ateş)

-Saridur sarkar, düşeceğum diye korkar
(Ayva)

-Supurdum odayı, otu kodum babayı
(Soba)

-Ucar ucar, beyaz sıcar
(Kar)

- Uzun uzun ip kider,dibina da kup kider
(Kabak)

-Uzun uzun uzatırlar, gelin gibi donatırlar, uzun yola yollatırlar
(Cenaze)

-Üstü çimen biçilur, altı pinar içilur
(Koyun)

-Vili vili, dibi tuyli
(Muşmula)

-Yazı yazar imam değil, ağaca çıkar insan deyil
(Salyangoz)

-Yer altında, dedemun sakalıdur
(Pırasa)

-Yerden piter pi foli, pelindedur piştofi
(Mısır)

Editör: Haber Merkezi