Çocuk Eğitiminin Önemi

Her aile, çocuklarının iyi insanlar olarak yetişmeleri için büyük gayret ve itinayı göstermek durumundadırlar.

Zaten eğitimin gayesi iyi insanlar yetiştirmek değil midir?

Böyle olduğu içindir ki, onun esasları beşeriyeti mesut edecek yüceliktedir.

'Siz çocuklarınızı onların yaşayacakları zamana göre eğitiniz, zira onlar, sizin yaşadığınız zamandan başka zaman için yaratılmışlardır' diyen büyüklerimiz çocuk terbiyesi ile ilgili önemli bir esası bildiriyorlar.

İyi olan her şeyden yararlanılması lüzumunu hatırlatıyorlar.

Yeter ki o yeni ve meşru olsun.

Aile muhitinde, okulda, insanın ruh ve fiziki yapısına uygun, iyi ve temiz bir eğitimle yetiştirilen çocukların aile ve toplum hayatında çok başarılı ve verimli, iyi huylu, ahlaklı ve yüksek fazilet sahibi kimseler olacağı muhakkaktır.

Böyle evlatlar, huzur ve güvenin maddi ve manevi teminatı durumunda olurlar.
Çocuklar ailede, okulda kendilerini böyle güzel terbiye edecek anne, baba ve öğretmen bulur, doğruluk ve edep yolunu seçerse temiz ruh, iyi ahlak, fazilet sahibi insanlar olarak yetişir, her işlerinde en güzel ve en isabetli olanı seçme yeteneğini kazanırlar.

Kendileri ile birlikte aile ve toplumun saadetine vesile olurlar. Ancak ihmal edilmeleri halinde melek gibi tertemiz çocuklar gün gelir ki, kötülüğü iyiliğe tercih ederler ve bunu iyilik diye yaparlar.

Kişi, çocukta inat ve uyumsuzluklar görse bile, sabırla karşılamalı, ona yine de güzel edep, terbiye ve yararlı bilgi vermeye gayret etmelidir.
Hiçbir zaman ümidini kırmamalıdır.
İstediklerinde, onlara ikramlarda bulunmak lazımdır.
Öfkelendiklerinde onları hoşnut etmek gerekir.
Bu durumda onlar da sevgilerini verir, bütün varlıkları ile severler.
Çocukların üzerine ağır bir kilit gibi olunursa yaşamdan usanırlar.
Kötü durumlar söz konusu olabilir, çocuklar kendilerine zarar verebilir.

Toplum ve devlet, aileye her hususta olduğu gibi, bu büyük görevde de yardımcı olma durumundadır.
Aslında çocuk, bir aile, bir millet için çok büyük bir kıymettir. Geleceğinin teminatıdır.
Yeni yıl ülkemize, milletimize hayırlara vesile olsun.

Ankara'dan Selam ve dua ile…
İstifade edilen kaynak: Huzur ve Saadetin Esasları-Lütfü Doğan