Hak-İş Rize İl Başkanı ve Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Fatih Kandemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklamasında bulundu.

Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında açıklamalarda bulunan Hak-İş Rize İl Başkanı Fatih Kandemir, burada yaptığı açıklamada, ÇAYKUR başlata olmak üzere mevsimlik, geçici kamu işçileri ile kampanya işçilerinin sorunlarının çözülmesi istediklerini belirtti.

KANDEMİR'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

HAK-İŞ’e gönül vermiş dava arkadaşlarımız, 

Emeği için var gücü ile çalışan emekçilerimiz, 

Emeği ve alın teri davasından vazgeçmeyen emekçilerimiz, 

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

 Katil İsrail’in zulmüne maruz kalan Filistin’li kardeşlerimize, işyerlerinde gece gündüz demeden alın teri döken vefakâr ve cefakâr emekçilerimize, birlikte yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimize sesleniyoruz. Bugün buradayız, bugün 81 ildeyiz. Birlik, dayanışma ve mücadelemizi haykırmak için 81 ilde sizlerleyiz.

 76 yıldır Siyonist İsrail’in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri tüm Dünya’ya haykırmak ve yaşanan zulümler sona ersin diye uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlardayız.

Siyonist İsrail Devleti tarafından esir alınan bütün Filistinli işçilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. 

Filistin’de barış ve huzur ortamının sağlanmasını, Mescid-i Aksaya yönelik yapılan, en temel özgürlük olan ibadet özgürlüğünü hedef alan bütün kısıtlamaların ivedilikle kaldırılmasını talep ediyoruz.

Filistin halkına, gıda, ilaç, su, gibi temel yaşam gereçlerinin güvenli ve insani koşullar altında ivedilikle ulaştırılmasını talep ediyoruz. 

HAK-İŞ, mazlum ve mağdur coğrafyalarda huzur ve barışın tesisi için sendikalarımız ve işçilerimiz ile omuz omuza dayanışmasını devam ettirecektir. 

“Filistin İçin Haydi HAK-İŞ” diyoruz ve tüm teşkilatımıza  birlik, dayanışma ve yardımlaşma çağrısında bulunuyoruz.

Değerli Emekçi Kardeşlerimiz, 

Bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde; 

* Vergide adaletin sağlanması, 

* Enflasyon, hayat pahalılığı ve yoksulluk ile mücadele edilmesi, 

* İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, 

* Kayıt dışı istihdamın ve sosyal güvencesizliğin önlenmesi, 

* İşsizlik, yoksulluk ve iş bulamama endişesinin olmadığı bir yaşamın sağlanması, 

* Emeklilerimizin asgari geçim şartlarının sağlanması, 

* Kadın, genç ve engellilerin çalışma ve toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesi, 

Başta olmak üzere taleplerimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Emeğin, emekçinin ve hak mücadelesinin gününde sosyal adalet, refah, güvenlik ve diyalog temelli taleplerimizi sıralıyoruz: 

 Kıdem tazminatı hakkı korunarak yeni güvencelerle geliştirilmelidir. 

 Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. 

 Belediye ve Belediye şirketleri dâhil bütün kamu çalışanlarının Kamu Çerçeve Protokolü’ne dâhil edildiği bir model talep ediyoruz. 

 696 sayılı KHK Kapsamı dışında kalan işçilerin kadroya alınabilmesine imkân sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş gibi özlük haklarının tam olarak verilmesini istiyoruz.

 6772 sayılı Kanun uyarınca Mahalli idarelerin iştiraklerinde veya şirketlerindeki işçiler için 52 günlük ilave tediyelerin ödenmesini istiyoruz. 

 Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz. 

 İşyerlerinde “Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi” önerimizin imzalanmasını ve uygulanmasını istiyoruz. 

 Aile yükümlülüklerini dikkate alan, adil bir vergilendirme sistemi, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik modeli ve vergi denetiminde etkinliğin artırılmasını talep ediyoruz. 

 Kriz dönemlerinde gelir vergisi diliminin %10’a indirilmesini istiyoruz. 

 Milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. 

 Emekçilerin enflasyona karşı ezdirilmemesini ve hayat pahalılığı ile yoksulluğa karşı korunmasını talep ediyoruz. 

 Bireysel ve düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurularak, sosyal koruma sistemi güçlendirilmelidir. 

 İş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma hayatı talep ediyoruz. 

 Sendikal örgütlülüğün artması için gerçek iş güvencesi istiyoruz. 

 Kayıt dışı istihdamın ve çocuk işçiliğinin önlenmesini, işsizlik oranlarının düşürülmesini istiyoruz. 

 ÇAYKUR başta olmak üzere mevsimlik, geçici kamu işçileri ile kampanya işçilerinin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. 

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istiyoruz. 

 4857 Sayılı İş Kanunun, işgücünün değişen şartlarına uygun olarak sendikal hak ve özgürlüklerin güçlendirilerek ilerletilmesini istiyoruz. 

 Çalışanlar açısından işsizlik sigortası ödenek imkanlarının kolaylaştırılmasını ve ödenek miktarlarının artırılmasını talep ediyoruz. 

 Kadın, genç ve engellilerin istihdamının artırılmasını, işe giriş imkanlarının ve istihdamda kalıcılıklarının geliştirilmesini istiyoruz. 

 Kadına yönelik şiddet ve tacizin son bulmasını, çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin önlenmesini istiyoruz. 

 Filistin başta olmak üzere, Suriye, Yemen, Libya, Afganistan, Irak, Somali, Arakan, Doğu Türkistan’da ve yeryüzünün bütün mazlum coğrafyalarında yaşanan insanlık dışı olaylara DUR demek için meydanlardayız.

HAK-İŞ olarak, Gazze’de ve Filistin’de şehit olan tüm kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, bir an önce soykırımın sona ermesini istiyoruz. 

HAK-İŞ olarak ülkemizi korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz. 

Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz. 

HAK-İŞ olarak Türkiye Yüzyılının emeğin ve emekçinin yüzyılı olacağına inanıyor, işçilerimizden aldığımız güç ile geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. 

HAK-İŞ olarak, Türkiye’nin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz Kutlu Olsun. 

“YAŞASIN HAK-İŞ, 

YAŞASIN 1 MAYIS, 

YAŞASIN FİLİSTİN, 

Çay Müstahsillerinden ÇAYKUR'a Tepki! Çay Müstahsillerinden ÇAYKUR'a Tepki!

YAŞASIN GAZZE DİRENİŞİ, 

YAŞASIN EMEĞİN ve ALINTERİNİN GÜCÜ”

Muhabir: YUSUF KÜÇÜKAYDIN