Yaz gelince güler dağın, bayırın
Yeşerir ağacın, bağın, çayırın
Ne çare, bizlere yoktur hayırın
Almanya'dan selam sana Hemşin'im
Yağmurun, çamurun hiç eksik olmaz
Dumanın kapatır, güneşin doğmaz
Yine halkın seni asla unutmaz
Canım feda olsun sana Hemşin'im
Yazın başka, güzün, kışın, başkadır
İnsanların başka, hayat başkadır
Kalorifer neymiş, tandır başkadır
Unutamam seni canım Hemşin'im
Mayıs ayı gelir, güler meşeler
Kuşlar ötüşürler, kuzular meler
Çok sarhoşum, şu an yazardım neler
Dormagen'den selam sana Hemşin'im
Haziran ayında, bal kokar meşen
Henüz boşalmadı, içtiğim şişem
Hemşin'de başkaydı hayatım, neşem
Kucak kucak selam sana Hemşin'im
Hele burcu burcu çiçek açınca
Arı kovanları vızıldaşınca
Paşortu'yu tulum ile aşınca
Gençleşirim, ihtiyarsam Hemşin'im

Denize vardur kara Denize vardur kara

Nazif Yılmaz -1970

Editör: Haber Merkezi