1938-1948: Türkiye'de çay tarımı ve sanayi faaliyetleri Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu tarafından yürütülür.

1947: İlk çay fabrikası Rize'de Merkez Çay Fabrikası adıyla 60 ton/gün kapasiteyle faaliyete geçer.

1949-1973: Çay tarımı ve sanayi faaliyetleri Tekel Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı işbirliği ile sürdürülür.

1971: 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu yürürlüğe girer. Bu kanun ile tarım, üretim ve pazarlama faaliyetleri Çay Kurumu Genel Müdürlüğü'ne devredilir.

1973: Çay Kurumu Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Kuruluşu olarak faaliyete başlar.

1983: 2929 sayılı kanun ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çay-Kur) kurulur.

1984: 3092 sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı, üretimi, işletmesi ve satışı serbest bırakılır.

1994: 4046 sayılı Kanun ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü KİK kapsamından çıkarılarak İktisadi Devlet Teşekkülleri arasına alınır.

1996: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü yürürlüğe girer.

1999: Çaykur, Başbakanlık'tan ayrılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlanır.

2002: Çaykur, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlanır.

2017: Çaykur, Türkiye Varlık Fonu'na aktarılır.

Muhabir: ENVER KALENDER