Gemiye Çektuk Yelken Gemiye Çektuk Yelken

Mani söyler, kızları horon teper
Telli duvak gözlerinde tüter
Kartallar süzülür, denizi öper

Rengi harman, balları derman Rize
Gelip görmek, övmek düşüyor size

Bin yılın türküsü çalar kemençe
Kavgada her biri aslandan pençe
Yaylalarında mermiler gül gonca

Yağmurun sel olduğu yeşil Rize
Pes etmez afata, gelmez ki dize

Sis bürür dağları görünmez olur
Âşıklar sevdayı yaylada bulur
Atılan maniler hatıra kalır

Tulum üfleyen nota veren Rize
Ölümden gayrısını söyler bize

Denizde hırçın dalgalara komşu
Yazdan yaza görür bulutlardan şemsi
Takasına doluşur deli hamsi

Türk'ü, Gürcü, Laz'ıyla ahbap Rize
Nazar eylemeyin gelmesin göze

Lisan Karadeniz, şivesi mohdi
Gökten yağmurla inen mehdi
Erenlerle tutar, verdiği ahdi

Uykusunda kıyama durur Rize
Cümle alem dolaşır geze geze

İçtikçe keyif verir yeşil çayı
Dağ başlarında birkaç evdir köyü
Oğuzlara dayanır yiğit soyu

Biraz kıvrak biraz asabi Rize
Asla inadını değişmez söze
Denizde hırçın dalgalara komşu


Yazdan yaza görür bulutlardan şemsi
Takasına doluşur deli hamsi

Türk'ü, Gürcü, Laz'ıyla ahbap Rize
Nazar eylemeyin gelmesin göze

Lisan Karadeniz, şivesi mohdi
Gökten yağmurla inen mehdi
Erenlerle tutar verdiği ahdi

Uykusunda kıyama durur Rize
Cümle alem dolaşır geze geze

İçtikçe keyif verir yeşil çayı
Dağ başlarında birkaç evdir köyü
Oğuzlara dayanır yiğit soyu

Biraz kıvrak, biraz asabi Rize
Asla inadını değişmez söze

Ömür Çelikdönmez

Editör: Haber Merkezi