Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Yaşlılar' verilerini açıkladı.
Ülke genelinde, 2023 yılında toplam 26 milyon 309 bin 332 haneden 6 milyon 458 bin 465'inde yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü.

Rize'de ise en az bir yaşlı fert bulunan hane sayısı 37 bin 377 olurken, bu hanelerden 9 bin 368'inde yaşlı fertlerin tek başına yaşadığı belirlendi.

Rize'de, 65 ve yaş üzeri yaşlı nüfusun 16 bin 223'ü tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı, 10 bin 850'si en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı, 936'sı da çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı içinde yer aldı. 

Muhabir: ERHAN ALPAYDIN