Memlekete Özlem Memlekete Özlem

İki mart günündeydi, güzel Rize kurtuldu
Kahraman Rizeliler, düşmanlarını vurdu

Zaferin en büyüğü kazanıldı doğuda
Bu güneşin ilk çağı, bugün başladı yurtta

Başta Mustafa Kemal, gece gündüz demedi
Kudurmuş Moskoflar, en büyük darbeyi yedi

Ana, baba ve kardeş hep beraber koştular
Bu güzel toprak için zafer diye coştular

Düşmanı öne alıp uzaklara sürdüler
Rize benim yurdum! Rize Türk'ündür dediler

Coşmayan gönül yoktu, bu vatan karşısında
O günün çocukları, şimdi otuz yaşında

Var mıdır bugün için tütmeyen bir tek ocak
Al bayrağım daima yükseklerde kalacak

Cevdet Akgül

Editör: Haber Merkezi