Levhei dilden silinmez hatırı hiçbir zaman
Rize İspir yolunun inşasına sayedenin

Sinesinde görünür aşıkı vatan rabıtası
Bu uğurda kim ki gayret bezli servet edenin

Talihi, ikbalı şimdi doğdu ancak hasreta
Altıyüz yıla yakın mensi kalan bu beldenin

Azmile, purşevk ile biz günbegün yaklaşalım
Sanki mürkilrahine artık Kurayseba'nı

Gördüğüm dağlar, kayalar hak ile yeksan olup
Saye-i azmında titrer gayreti mütadenin

Fazliya tasvire imkan var mı sende halini
Gece gündüz sayeden ol heyet-i faalenin.

M. Fazlı - Mapavri Çayeli

Editör: Haber Merkezi