1492 yılında İspanya'dan kovulan Sefarad Yahudilerinin birçoğu Kuzey Afrika, Güney Avrupa ve Balkanlara sürgün edildi. Bu Yahudilerin bir kısmı da dönemin Padişahı 2. Beyazıt'ın çağrısıyla Osmanlı topraklarına gelip yerleşti. Yani atalarımız zulme uğrayan Yahudileri kurtardı…

40'lı yıllarda Alman faşist diktatör Hitler ne yapmıştı? Bir milyon üzerinde Yahudi çocuk, aşağı yukarı iki milyon Yahudi kadın ve üç milyon Yahudi erkek Holokost'ta öldürüldü. Almanya ve Almanların işgal ettiği sınırlar içerisindeki 40.000 üzerindeki bir tesis ağı, Yahudi ve diğer kurbanları; toplamak, hapsetmek ve öldürmek için kullanıldı. O zaman da Yahudilere kucak açan ülkemiz oldu…

Bu canavarlığa muhatap olan, fırınlarda yakılan, gaz odalarında boğulan zavallı Yahudilerden kalanlarına da benim atalarım sahip çıktı… Yani Müslüman ceddim mağdurlara yardım etti.

Aradan fazla bir zaman geçmemiş, şimdi Yahudiler dinlerinde yazan sapık ayetlere göndermeler yapıyor. Ne diyor batıl dinleri? Onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme. Erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür.

21. asırda böyle bir dinin gereğini yapan çoluk çocuk, sebi sibyan, ana baba, ihtiyar ne varsa toplu katliamı yapan, zalim ve alçaklara ne denilebilir?

Yahudilerin Hitler örneğinde olduğu gibi soykırım yapmasına ne demek gerekir?

An itibariyle 10 bine yakın Filistinli öldürüldü. 20 bini aşan yaralı var. Gazze'de her yeri dümdüz etmeye devam ediyorlar. Hastaneler, camiler kiliseler hiçbir kuralı tanımayan gözü dönmüş Yahudiler tarafından bombalanıyor.

Devan dönerse Yahudilerin başına gelecekleri tasavvur etmek mümkün değildir.

İnsanlığın geldiği bu noktada bir gurup veya millet bunu nasıl yapabilir?

İnsan haklarından, özgürlüklerden bahseden zalimler eline geçirdikleri güçle insanlığı ve değerlerini yerle bir etmeye devam ediyorlar.

Tarih şahittir ki, mezalimi yapanlar bedelini muhakkak öderler.

Yarattıkları kan denizinde onların boğulmaları mukadderdir.

Öylesine zalim bir başkasının eline düşmeleri kaçınılmazdır. Fakat bu Müslümanlar asla olamaz.

Çünkü bizim dinimiz İslam, düşmüşe el kaldırmaz. Savaş barış için yapılır.

İslam'da savaş, barışı sağlamak ve sağlamlaştırmak için olunca, savaş sırasında gerek muharip güçlere, gerekse sivillerle karşı yapılacak muamelelerin sınırları insanlık onurunu aşmayacak genel prensiplerle çizilmiştir.

İsrail, insanlık onurunu yaptığı mezalimle ayaklar altına almıştır. Ve yargılanacağı günler uzak değildir.

Selam ve dua ile…