İbrahim bin Ethem hazretleri evliyanın büyüklerindendir. 12 asır önce vefat etmiş olmasına rağmen, hala unutulmadı. Hikmetli ve güzel sözleri, örnek halleri insanların takdirini ve hayranlığını kazandı...
Bir gün bu mübarek zatı ziyarete gelip, kendilerinden nasihat istediler. O da onlara şu altın nasihatleri yaptı:
İnsanlar, dünya işleri ile meşgul olurlarken, siz ahiret işleri ile meşgul olunuz!
Gayesi dünya olanların ibadetleri çok olsa da sevabı azdır. Kalbinde dünya sevgisi olanın ibadetleri ihlaslı olmaz!
İçinde, riya, kibir, ucub ve haset gibi kötü şeylerden uzaklaşamazsa, ibadetlerini geçersiz kılar.
İnsanlar, dış taraflarını güzelleştirmek için çaba harcarlarken, siz içinizle uğraşınız!
Önemli olan kalbin temizliğidir. Böyle temiz kalplere Rabbimizin sevgisi dolar.
İnsanlar, evlerini mamur etmeye çalışırlarken, siz kabrinizi mamur etmeye bakın! Bazı insanlar, ne garip bir varlıktır ki; bırakıp gideceği muhakkak olan yere bu kadar önem veriyor, gidip kalacağı muhakkak olan yeri ise hesaba katmıyor.
İnsanların çoğu başkasının ayıplarını araştırırlar, siz ise kendi ayıplarınızla meşgul olun!
İnsanların çoğu insanların takdirini kazanmaya çalışırlar. İnsanların rızası onlar için en kıymetli şeydir. Siz Rabbinizin rızasını kazanmaya çalışınız!..
Bütün kainatı yoktan var eden, dilediği anda da yok etmeye muktedir olan Rabbimizin rızasını elde edebilirsek en büyük nimete kavuşmuş oluruz. Bundan da büyük bahtiyarlık olmaz!.. (M. Said Arvas)