İçimiz ve dışımızdaki düşmanların bütün maksadı cennet Yurdumuzu bölmek, Ortadoğu'ya konmak ve İslam dünyasını daimi bir sömürge statüsü içinde tutarak yiyip bitirmek. Bunun için; Hıristiyan Roma, Kızıl Moskof, Kindar Fransa, Kurnaz İsrail, Fırsatçı Yunanistan ve daha niceleri, Müslümanların yıkılması ve İslam dünyasının sömürgeleşmesi için elele vermiş bulunmaktadırlar.

Ermeni ve bölücü teröristleri açıkça himaye eden, akan Müslüman kanlarına aldırmayan, halkın gözyaşlarını sadistçe bir zevkle seyreden, haince oyunlar tertip eden düşmanlarımız, artık apaçık ortadadır.

Vatanımızın, bu 'Bin yıllık ata yurdu' olan topraklarını bizden koparmak isteyenler, o bölgelerde yaşayan insanlarımızı Türk- Kürt diye ayırarak, birbirine düşman hale getirmek istiyorlar. Halbuki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Kürtlerin, Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen İlk Türk boyu oldukları, Orhun Abidelerinde adlarının geçtiği bilinmektedir.

Sormak istediğim husus şu: 'Neden bu bölgedeki insanlara ayrılık şuuru verilmek isteniyor?'

Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız ki; emperyalistlerin asıl hedefi, her tarafı şehit kanlarıyla sulanmış olan bu mübarek toprakları bizden koparmak istiyorlar...

Seyyid Ahmed Arvası

Not: S. Ahmet Arvasi'nin Doğu Anadolu Gerçeği adlı kitabı başlı başına ele alınarak bir tez çerçevesinde değerlendirilirse, 8 başlık altında ortaya koyduğu, Doğu Meselesinin Faktörlerinden 8 ayrı kitap çıkarmak mümkün olacaktır.

Arvasi, Kürtlerin bir Türk boyu olduğunu, Batılıların ileri sürdükleri gibi ayrı bir kavim olmadıklarını belirtir. Bunları ifade ederken de birçok batılı kaynağı delil olarak gösterir. Ayrıca Kürt kelimesinin ilk kez Yenisey (Elegeş mezar taşları) yazıtlarında geçtiğini ifade eder. Bu kitabe şöyledir:

Kürtlerin kökeninin Medler'e, Guttiler'e, Karduklar'a, Mervanoğulları'na vs. dayandırılamaya çalışıldığını halbuki bu milletlerin dillerinde 'Kürt' kelimesinin hiç geçmediğini, ayrıca Kürt aşireti olarak ifade edilen Zaza, Kurmanç, Lur ve Kalhur ağızlarında da böyle bir kelimenin olmadığını ifade eden Arvasî, 'Kürt' kelimesinin Türk boyları arasında kullanımını da bize aktarır. Kaynak: Aktüel Dergi

Bu vesileyle, Sarıkamış şehitlerimizle birlikte bütün kahraman şehitlerimizi, hayatta olmayan gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Şehitlerin kanlarıyla yoğrulmuş bu aziz vatanımıza düşman olanları ve düşmanlık besleyenleri, Allah tela kahhar ismiyle kahreylesin diyorum. b.a.k.