Her gün yeni bir haber, yeni bir heyecan. Ülkemizin bir çok vilayetin adı hızlı tren projeleri ile gündeme geliyor. Bu noktada bir kilometre demiryolu olmayan Doğu Karadeniz'de yaşayan milyonlar bin bir umutla yetkililerin açıklamalarına kilitlenmiş durumda.
Son olarak Karadeniz kıyısı için müjdeyi veren Bakan Uraloğlu, 'Samsun'dan başlayarak Sarp'a kadar uzanan bir hattın daha yolda olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra Sivas'tan Erzincan'a ve Kars'a kadar da yeni hatlar yapılacak.' Demiş!
Yapılan açıklamaların yerli yerinde yapıldığına inanmak istiyorum. Fakat büyük belirsizlikler var. Hızlı trenin Samsun'a gelmeden Samsun Sarp'a gitmesi hayal ötesi bir durumdur. Aynı şekilde Sivas'tan Erzincan'a yapılmayan hızlı tren hattının Erzincan'dan Trabzon'a gideceğini hayal etmek de ütopik bir yaklaşımdır.
Halkımızın kahır ekseriyeti Tren yolunu ve o manada hızlı tren hattını çok istediğinden bahsetmeye gerek yok. Doğu Karadeniz'de yaşayanlar bu nimeti en çok hak edenlerdir. Yeri geldi mi 'Ülkemizin çimentosu' deyimini kullananlar gereğini yapmalı, mutlaka Samsun'a gelmesi düşünülen hızlı tren hattının oradan tüm Doğu Karadeniz'i kapsayacak şekilde Sarp'a kadar uzanmasını sağlamalıdırlar.
2050'lerden bahsedilen mastır planlamaların karın doyurmadığını üzülerek belirtmek istiyorum.
Devletimiz elbette uzun vadeli planlamalar yapabilir. Doğu Karadeniz'in beklemeye tahammülü yoktur. Çünkü Trenle tanışmamış bir bölgeyiz. Onlarca vilayet onlarca kaza bu nimetten yoksundur. Zor bir coğrafyada yaşayan doğu Karadeniz halkının tek kalkınma yolu tren yolu ile tanışmasına bağlıdır.
Bunu çok uzun zamana yaymak en hafif tabiri ile abesle iştigaldir!
Ulufe dağıtır gibi açıklamalar yapmanın hiç kimseye bir faydası yoktur!
Ulaştırma Bakanımız 'kırk katır mı, kırk satır mı' ikilemi arasında bocalıyor bana göre!
Trabzon Erzincan sadece 2 vilayet, 2 kazaya hizmet edecek olması 8 vilayet 80 kazada büyük infial yaratır! Yıllar yılı ulaştırma bakanlarının Trabzonlu olması böyle bir yanlışı yapma hakkını tanımaz. Öncelikle Samsun Sarp yapılmalı, sonrasında Trabzon Erzincan, Ordu Sivas, Giresun Sivas veya Erzurum Rize dikey hatları planlanmalıdır.
O nedenle mutlaka birinci plana Samsun Sarp hızlı tren hattı yapılmalı, diğer hatlar ilerleyen yıllar için düşünülmelidir.
Samsun Sarp hızlı tren hattında buluşmak üzere;
Selam ve dua ile…