Gemiye çektuk yelken
Biz sefere giderken
Dua eyle sevduğum
Geleyim daha erken

Trabzon'u aşalım
Ne zaman kavuşalum
Yar sennen uyuşalum
Birbirini alalum

Dökülmiş iki yana
O sirmali saçlarun
Yar sennen ayrilali
Durmayi gözyaşlarum

Demir alduk limandan
Hava kesti bir yandan
Her şeyi unuturdum
Yar çikmayi aklumdan

Memlekete Özlem Memlekete Özlem

Karadeniz'un eni
Güzel dediler seni
Çok da güzel değilsun
Cilven yakayi beni

Hasan Sözeri

Editör: Haber Merkezi