Maymunlar, insanlar gibi birçok şey yapabilirler. Örneğin, bazı maymunlar araç kullanabilir, araçları tamir edebilir, aletler kullanabilir, yüz ifadeleriyle duygularını ifade edebilirler ve hatta bazıları dil öğrenebilirler...

Elbette bu insanlarla aynı yetenekleri var demek değildir.

İnsanın en büyük özelliği, zekası olarak kabul edilir. İnsan, düşünebilme, muhakeme yapabilme, öğrenebilme, hatırlayabilme, hayal kurabilme, yaratıcılık, problem çözme, karar verme, dil kullanabilme, iletişim kurabilme, sosyal etkileşim, duygusal zeka, öz farkındalık, öz yönetim, özgüven, empati, saygı, sorumluluk, adalet, dürüstlük, merak, öğrenme isteği, uyum sağlama, esneklik, dayanıklılık, vb. gibi birçok özellikle donatılmıştır.

Demek ki, maymunların alacağı daha çok uzun yollar var.

Sosyal medya platformları, insanlara birçok fayda sağlayabilir. Örneğin, sosyal medya aracılığıyla insanlar, dünya genelindeki diğer insanlarla iletişim kurabilir, haberleri takip edebilir, bilgi paylaşabilir, işlerini tanıtabilir, ürünlerini satabilir, eğlenebilir, Ancak, sosyal medya kullanımının bazı olumsuz etkileri de vardır. Örneğin, sosyal medya kullanımı, stres, endişe, uyku bozukluğu, depresyon, vb. gibi psikolojik sorunlara neden olabilir.

Sosyal medyanın insana yatarıcılık anlamında çok şey kazandırdığını fakat aynı zamanda bir çok bakımdan da geriye götürdüğü bir gerçektir.
Kısa kısa cümlelerle, emojilerle, hazır ifadelerle, kalıplarla insanlık bana göre geriye gidiyor.

Yazın anlamında emek vererek duygu ve düşüncelerinizi, yorumlarınızı hazırlarken biri pat diye karşınızda yıllar evvel arşivinde bulunan hazır metalarla karşınıza çıkıveriyor.

Veya bir başkasının yazılarını çalıp altına ismini yazabiliyor.

Yukarıda insan ve maymunun kısa bir karşılaşmasını yazdım.

Maymun maymunluğunu yapacak ve insan asla onu örnek almayacak.

Bana göre maymun insanla birlikte yatarıldı ve asla insan olamadı olamayacak. Fakat insanın maymuna bezeme uğraşları da asla durmayacak...
İstanbuldan Selam ve dua ile...