Daha önceki iki yazıma birkaç ilave yaparak devam edelim:
'Türkçe yazım kuralları, dilbilgisi ve noktalama işaretleri gibi konuları kapsayan birçok yazım tekniği vardır.' Bu teknikler internette birçok yerde vardır…
Yazı yazarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:
Kısa ve öz cümleler kurun. Uzun cümleler okuyucuyu sıkar.
Olumlu ifadeler kullanın. Olumsuzluk toplumu ileri değil geri götürür.
Özne-yüklem uyumuna dikkat edin. Özne-yüklem uyumu, bir cümlede özne ve yüklemin şahıs, tekillik-çoğulluk ve olumluluk-olumsuzluk yönünden uyumlu olmasıdır Özne ve yüklem arasında uyumun olmaması anlatım bozukluğuna neden olabilir. Örneğin, cümle olumlu ise özne ve yüklem de olumlu olmalıdır.
Cümleleri yarım bırakmayın, tamamlayın.
Yazılanları göndermeden önce üç kez mutlaka okuyun.
Noktalama işaretlerine dikkat edin. Ne anlama geldiklerini öğrenin.
Sık sık tekrar eden cümlelerden kaçının.
Yazmanın merhaleleri:
1-Hazırlık; Hazırlık aşamasında öncelikle yazılacak metnin konusu, amacı, hedef kitlesi ve türü belirlenir.
2-Planlama; Her yazı bir ana düşünce veya ileti etrafında gelişir. Bu ana düşünce yazının merkezidir ve bütün diğer düşünceler onun çevresinde gelişir.
3-Taslak Metin Oluşturma; Taslak metin, daha önce belirlenen ana düşünce, yardımcı düşünce ve düşünceyi geliştirme yolları doğrultusunda oluşturulur
4-Düzeltme ve Geliştirme; Taslak metni, açıklık, yalınlık, duruluk; paragraflar arası ilişki ve tutarlık; yazım, noktalama, sayfa düzeni vb. açılardan gözden geçirme ve düzeltme, yazma sürecinin önemli bir aşamasını oluşturur.
Buraya kadar yazmanın çeşitli evrelerini adım adım belirttim.
Eğer bu kurallar üzerine kafa yorar ve uygularsak yazılarımız amacına ulaşır, başarmak istediğimize bizi ulaştırır.
Önceki yazımda 'yazar derdi olan insandır demiştim.
Toplumun dertleri ile dertlenmek yazmayı kolaylaştıran en büyük kaynaktır.
Bir önemli notta 'Yazmak, fıttırmaktan geri dönüş, hayata dönüştür.
Kısaca yazalım ve kurtulalım.
Ünlü biri 'Hayatla başa çıkmanın başka bir yolunu bilmiyordum. Yazıyordum ama yazıyor olmamın, yazdıklarımı başkalarının okuması gerektiği anlamına geldiğini düşünmüyordum' diyor
İlginç değil mi?
'Yazar özgür olmalı her zaman. Fakat etrafında bombalar patlarken, parçalanmış cesetler oraya buraya saçılırken' bebeler, çocuklar, kadınlar ihtiyarlar öldürülürken 'bir yazar bütün bunlara sırtını nasıl dönebilir ki'
Bu da doğru söz!
Selam ve dua ile…