Biraz da, dostlar alışverişte görsün, mantığıyla en çok karşılaşılan sorulardandır: 'Neden bütün sendikalar birlikte hareket etmiyorsunuz?'

Demokratik sistemlerde tek sendika, tek parti, tek tip kıyafet gibi alternatifsiz kurum veya uygulamalar olamaz. Tek tip sistemi uygulayan bütün rejimler bu gün batmıştır. Sendikanın tek olması, bütün çalışanların oraya üye olmasıyla daha güçlü bir sendika oluşturur, gibi görünmekle beraber, bu sendikanın iyi çalışmaması, yasadışı faaliyetlerde bulunması veya çalışanı işverene peşkeş çekmesi sonucu, üyelerin tercih edebilecekleri başka bir sendika hakkını çalışanların elinden almak demektir.

Dolayısıyla çalışanları alternatifsiz bırakıp bir tek sendikaya mahküm etmek, demokratik olmadığı gibi akılcı da değildir. Bu sebeple birden fazla sendikanın olması, demokratik yapı için vazgeçilmez olduğu gibi, oto kontrol mekanizmasını çalıştırması, ayrıca en iyi hizmeti sunma yarışını da beraber getirdiği için çalışanlar için faydalıdır. Fakat sendikalar ortak amaçlar için bir araya gelip eylem ve etkinlikleri beraberce yapabilmelidir. Ancak buna da sarı sendikalar pek yanaşmaz. Çünkü onlar genellikle emirleri hükümetten veya işverenden alırlar.

Burada sendikaya üye devlet memurları için dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, sarı sendikalar ve ulusal milli sendikalar arsındaki farklardır.
Sarı sendika:Hükümet yanlısı, çalışanları işverene peşkeş çeken, işveren destekli sendikadır.

Ulusal-Milli Sendika: Gücünü sadece üyelerinden ve üretimden alır. Ülkesinin ve milletinin değerlerine bağlı, saygılı ve savunucusudur. İdeolojisi memurun meselesidir. Birleştirici ve bütünleştiricidir. Devlete karşı değil, çalışanların hakkı için hükümetlere karşı mücadele eder. Üyelerinin hak ve menfaatlerini önde tutar.

Bu açıdan bakıldığında, Türk Eğitim-Sen, partiler üstü ve ideolojiler üstü bir anlayışa sahiptir. Bütün siyasi partilere ve ideolojilere eşit mesafede dururken, örgütlenmedeki en büyük ortak paydası eğitim çalışanı olunmasıdır.

Türk Eğitim-Sen,siyasal veya ideolojik kalıplarla kendisini sınırlamaz; siyasal, ideolojik veya mistik yapılanmayı sendikal harekete giydirilen deli gömleği olarak görür. Bu sebeple hiçbir eyleminde, söyleminde, bildirisinde veya bülteninde siyasal veya ideolojik motifler bulunmaz buna izin verilmez. Fakat kişilerin ve üyelerinin dünya görüşlerine, inançlarına saygılıdır, kişisel düşüncelere sınır getirmez.

Türk Eğitim-Sen,Anayasamızda ifadesini bulan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, milli ve manevi değerlere, insan haklarına, demokratik ve laik cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak sendikal mücadelesini yapar.

Eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek, mesleki gelişimlerinin ve yükselmelerinin önündeki engelleri kaldırmak, çağdaş, bilimsel ve milli bir eğitim ortamı oluşturmak, çalışma barışını sağlamak, haksızlıklarla mücadele etmek için hukuk zeminden çıkmadan her türlü eylem ve etkinliği yapmak ve bunun için de haklarının ve hukukunun bilincinde örgütlü bir çalışan kitlesi oluşturmak Türk Eğitim-Sen,in amaçları arasındadır.

Türk Eğitim-Sen; değişen dünya düzeni içerisinde çağdaş, milli, eşitlikçi, gelişime ve değişime açık bir eğitim sistemi ile sosyal adaletin ve refahın en üst düzeye çıktığı, düşünen, üreten, fikri hür, vicdanı hür katılımcı bireylerin yetiştirildiği ve bu eğitim sistemini yürütecek ve geliştirecek eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal kaygılarının olmadığı bir Türkiye'yi hedefler.

Bu bağlamda Türk Eğitim-Sen'i; 'Emeğe saygı duyan ve onu yücelten, onurlu ve ilkeli bir duruşu olan, demokratik taleplerini her ortamda haykıran, milli-manevi değerlere saygılı, Atatürkçü bir bakışla olayları değerlendiren' bir sendika olarak tanımlayabiliriz.