İtil, atıl ama; satılma!
Doğrul, devril ama; eğilme!
Beslen, uslan ama; yaslanma!
Tanış, konuş, yaklaş ama; uzaklaşma!
Zulmü devir, nefsi devir ama; çam devirme!
Rakibini geç, sınıfını geç ama; gülüp geçme!
Ev al, araba al, abdest al ama; beddua alma!
Okumaktan zarar gelmez ama; lanet okuma!
Elini aç, gözünü aç, kapını aç ama; ağzını açma!
Davet et, hayret et, af et, tevbe et ama; ihanet etme!
Satıcı ol, alıcı ol, kalıcı ol, bulucu ol ama; bölücü olma!
Hedefe koş, cihada koş, yardıma koş ama; ortak koşma!
Fidan besle, hayvan besle, çocuk besle ama; kin besleme!
Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama, hiçbir zaman; boş verme!
Eşini beğen, işini beğen, aşını beğen ama; kendini beğenme!
Günlerini say, servetini say, büyüklerini say ama; yerinde sayma!
Paranı ver, gönlünü ver, selam ver, canını ver ama; sırrını verme!