Bölgemizde yapılan hizmetlerden dolayı devletimize minnettarız! Rize olarak kadirşinas ve kanaatkar bir yapıda olduğumuzu düşünüyorum.
Öyle öne çıkıp ta, hani tabiri caiz ise 'rebbena hep bana' diyen bir anlayışta değiliz. Hatta hakkımız olan bir şeyi isteme konusunda bile, ileri atlamayıp geri durduğumuza inanıyorum.
Fakat bu zaafiyetimizin su-i istimal edilmesine de rıza gösterecek kadar da geri durmayız, kimse kusura bakmasın!
Şimdi gelelim esas konuya! Son yapılan planlamaya göre, Karadeniz Sahil Şeridine demiryolu yapılmayıp Erzincan'dan Trabzon'a bağlantı yapılacağını duyduk!
Şaşırdık, şaşırmakla kalmayıp öfkelendik bile…
NEDEN Mİ?
Bugüne kadar hep konuşulan şey, Karadeniz'e demiryolu yapılacaksa en rantabıl olanı, altı vilayeti de kapsayacak şekilde SAMSUN-SARP hattıdır! Hem daha çok insan faydalanacak, hem de ekonomik olacak!
Fakat gel gör ki, bu hat bay-pas edilip, tek bir vilayete dağlardan tepelerden hat çekip, pek de ekonomik olmayan bir şekilde Trabzon'a bağlantı yapmak, en hafif tabiriyle haksızlıktır!
Tabii ki ara hatlarda çekilebilir! Yani ERZİNCAN-TRABZON, hatta SİVAS-GİRESUN veya ORDU, veyahutta ERZURUM-RİZE hattıda olabilir! Fakat önce SAMSUN-SARP yapılır, sonra ara hatlar çekilebilir! Mantıklı olanı budur!
Yok eğer yanlış düşünüyorsak, bu işin ehil olanları çıksın bizlere konuyu izah etsinler!
Rize bölgesi olarak demiyoruz ki, sadece Erzurum'dan Rize'ye bağlantı yapılsın! Ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın vilayeti olduğu için istesek te o kadar anormal kaçmazdı!
Ama gel gör ki, tam altı vilayetin istifade edeceği bir hat görmemezlikten gelinip tek bir vilayete bağlantı yapmak ne derece hakkaniyetli olur?
Bu konunun izah edilmesini istiyoruz sadece! Bu izahatı, işin ehli olan teknik adamlarda yapabilir, Rize'mizin siyasileri de yapabilir veya kim yaparsa yapsın!
Evet sadece izahat bekliyoruz! Şunlardan şunlardan dolayı SAMSUN-SARP yapılmayıp ERZİNCAN-TRABZON yapılıyor diye…
İkna oluncaya kadar işin üzerinde olacağımızı da buradan ilan edelim!
Allah herkese hayırlısını versin! Hayırlı günler…