İşkur (Türkiye İş Kurumu) Türkiye'de istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Türkiye İş Kurumu yeni yasası ile tüm ülke genelinde olduğu gibi Rize'de de elde etmiş olduğu başarı ivmesiyle istihdamın ve meslek seçimlerinin desteklenmesi noktasında en önemli kurum haline gelmiştir. Mevcut iktidar tarafından TBMM'de 2003 tarihinde kabul edilen ve 05.07.2003 tarih ve 25159 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu yasasıyla kurum yepyeni bir kimlikle kurumsal kimliğini tepeden tırnağa yenileyerek çağın teknolojik şartlarına uygun vizyonla görev alanlarını genişletip, yenileyerek klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin çok ötesinde, aktif ve pasif iş gücü politikalarını uygulayan bir yapıya kavuşturulmuştur. Katılımcı ve sosyal diyaloga açık bir örgütlenme modeli benimsenerek, Türkiye'de 2000'lı yılların öncesinde dünya ortalamasının çok üzerinde olan yüksek işsizlik oranı, İşkur'un 2003 yılından sonra başlayan bu yep yeni kurumsal vizyonuyla bugün ülkemiz genelinde işsizliğin yüzde onların çok altına düşmesindeki en önemli kurumlardan birisidir. Kurum etkinliklerini en kaliteli ve en faydalı bir şekilde yerine getirmek ve istihdama kalıcı katkılar sağlamak amacıyla, nitelikli personel istihdamını sağlamak üzere kariyer meslek olarak yeni istihdam ve meslek uzamlığı birimleri ihdas etmiştir.


Rize İşkur'un, dinleyen, kucaklayan, adeta bir ağabey gibi gençleri bağrına basarak bilgilendiren, ilgi ve sevgi gösteren İl Müdürü Hasan KIRAZ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Türkiye Genelinde başlatmış olduğu,'İŞKUR Meslek Seçimine Destek' dergisi ile ilgili bizlere şu bilgileri verdi. İŞKUR İl Müdürü KIRAZ, 'Meslek seçimi destek dergimizle ilimiz genelinde öğrencilerimizin mesleki becerilerini tanıyarak kariyer planlamalarını doğru yapmalarını istiyoruz. İşsiz kardeşlerimizle görüşmelerimizde onlarında çoğunluğun kabul ettiği en önemli sorunumuz mesleksizlikten oluşmaktadır. O nedenle bundan sonara meslek seçimi çok önem arz etmektedir. İlimizde işsizlik sorununun çözümünde işgücünün niteliğinin artırılması öncelikli olarak üzerinde çalıştığımız konulardandır. Bu arada yeniş imkanlarının sağlanması çalışmalarımızda Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda hızla sürdürmeye devam ediyoruz. Yeni bir uygulamamızda, Rize İşkur olarak Meslek Seçimine destek çalışmamızı hayata geçirmiş bulunmaktayız. Meslek seçimindeki önem, kişinin yaşam biçimini seçmektir. Anne ve babaların meslek seçimi konusunda son kararı çocuklarının kendilerinin vermesine bırakmaların daha doğru olacak görülen bir gerçektir. Yeni Meslek danışmanlığı hizmetlerimizden, Müdürlüğümüzde hizmet veren, Meslek bilgi merkezinden anne, baba ve öğrenciler yol gösterici bilgiler alabilirler. Bakanlığımızın hazırlamış olduğu meslek seçimi dergimiz ve slaytlarımız ile bizler iş ve meslek danışmanlarımızla ilimizdeki okullarımızı belli plan ve program dahilinde ziyaret etmeye devam edeceğiz. Okullarımızda düzenlemeye başladığımız seminerlerde öğrencilerimiz, veli toplantılarında ailelerimizi bilgilendireceğiz.

Gençlerimize diyorum ki, başarılı bir yaşam, uygun meslek seçmekle başlar. Bu noktada kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız .'dedi.Tebessümü yüzünden hiç eksik olmayan, kurumuna gelen tüm insanları ilgi ve bilgilendirme tarzıyla İslam ahlakını çağrıştıran üslubuyla ve de başarılı çalışmalarından dolayı Rize İŞKUR İl Müdürümüz Sayın Hasan Kiraz'ı tebrik ediyorum. Sevgili gençler bende diyorum ki, 'Meslek seçmek, yaşam biçimini seçmektir. Mesleğinizi belirlerken gelecekteki yaşamınızın birçok yönünü de belirlemiş oluyorsunuz. Mutlu bir gelecek için mesleğinizi iyi belirleyiniz. Hepiniz çok çalışarak meslek seçiminde kendinizin karar vereceği bir mesleği başarılarla tamamlayıp ömrünüz boyunca icra edeceğiniz bu mesleğinizi sağlık içerisinde, kendinize, ailenize, ülkenize çok faydalı olmanızı Allah'tan niyaz ediyorum.'