Rize'nin deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe ve 50 metrelik bir mesafeye ulaşan topografyası oldukça dik yamaçlar ortaya çıkarır. Yükseklerden denize hızla dökülen akarsular derin vadiler açarlar. Akarsu vadilerini geçip konutlara, yaylalara ve tarım alanlarına ulaşım için çok sayıda köprü inşa edilmiştir. Böylelikle kent genelindeki taş kemer köprü mimarisi oldukça gelişmiş durumdadır. Bölgesel iklimin etkisiyle kısa sürede yıpranan köprüler sık onarım görmüşlerdir.

Rize'de Foto Safari Rize'de Foto Safari

İlk yapım tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Köprülerin tümü, akarsu yatağının iki yanında karşılıklı birer ayak üzerinde yükselen, yuvarlak ya da hafif sivri kemerli bir yay formuna sahiptir. İlkçağlardan itibaren farklı zaman ve mekanlarda farklı toplumlar tarafından kullanılan bu form sayesinde su taşkınlarından korunmaları sağlanmıştır. Tümü dikdörtgen planlıdır ve birçoğu tek ve yuvarlak kemerlidir. Basık veya hafif sivri olan örnekleri de vardır. Çamlıhemşin'deki Kadıköy Köprüsü ve Yukarı Durak Köyü Köprüsü çift kemerli köprü örneklerindendir. Dar vadiler üzerine yapıldıklarından genellikle tek gözlüdürler. Köprü ayakları çift ya da tek yönde doğal kayalara oturtulmuş durumdadır. Tümünün korkulukları köprü yolunun iki kenarında tek sıra kesme taş ile oluşturulmuştur. Köprü kemerleri düzgün kesme taştan, ayak ve diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır.

Korkuluklar tek sıra taş olarak yapılmış olup, bazılarında sonradan eklenen demir korkuluklar vardır. Yükseklik kuruldukları vadinin derinliğine göre değişmektedir. 2-3 metreden 15-20 metre yüksekliğe ulaşan köprüler bulunmaktadır. Uzunluk ise vadilerin genişliğine göre 20 metre ile 45 metre arasında değişir.

Rize'nin önemli kemer köprüleri arasında şu yapılar yer almaktadır:

-Çağlayan Köprüsü
-Çat Köprüsü
-Dereköy Köprüsü
-Diktaş Köprüsü
-Kocaköprü Dörtgözlü Köprü
-Mikron Köprüsü
-Ortan Köprüsü
-Osmanlı (Timisvat) Köprüsü
-Şenyuva Köprüsü
-Yeşiltepe Kaptanpaşa Köprüsü

Editör: Haber Merkezi