Şu ırmağın tatlı tatlı akışı
Yoluna saldığım cana benziyor
Dinmeden dökülen türenmez yaşı
Vefade aldığın şana benziyor

Tan yeri bürünmüş kızıl kisveye
Bayıldım gönlüme uyan cilveye
Kalbimde bin hasret, ah diye diye
Başımda dolaşan kana benziyor

Sevda okuyla mı kanıyor güneş
O da mı ben gibi olmuş cefakeş?
Başında bir duman içinde ateş
Şu dağın yanışı bana benziyor

Uydum yarun sözine Uydum yarun sözine

Civarı nazlıyan sükün uykusu
Bana sızlanırken gurbet duygusu
Şu uzakta öten bülbül yavrusu
Sefalı öten bülbül yavrusu
Sefalı ötmede sana benziyor

Celil

Editör: Haber Merkezi