Bir tarafdan şiddeti azaltmak, hatta kaldırmak isterken, diğer taraftan adeta teşvik eder gibi ballandıra ballandıra tv'lerden yayınına müsaade ediyoruz. Bu çok yaman bir çelişkidir
'İyi örnek' ve 'kötü örnek' diye sık sık iki kavramdan bahsederiz! Ne demek iyi örnek kötü örnek?
Çocuğa iyi örnek olacaksın ki, o da iyi olsun. Şayet kötü örnek olursak, onu örnek alır ve kötülüğe meyleder.
Aziz Dostlar! Bu durum sadece çocuklar için değil, herkes içindir. Tabii ki, çocuk daha çok ve daha çabuk etkilenir! Fakat biz büyüklerde iyi ve kötü örneklerden çocuklar kadar olmasa da etkileniriz.
Şimdi toplumda yaşanan bir gerçek var! ŞİDDET!
Kadına şiddet olur, çocuğa şiddet olur, psikolojik şiddet olur, olurda olur. Şiddetin uygulama sahalara farklı farklı olabilir. Biz büyüklerin işi, toplumun yarası olan bu şiddeti ortadan kaldırmaktır.
'Bu da toplumun gerçeğidir' gerekçesi, dayanaktan yoksundur. Şiddet toplumun gerçeği ise, şiddetsizlikte toplumun gerçeğidir. O halde hangisini vermek lazım?
Eğri oturup doğru konuşalım, şiddet uygulamak daha yaygın bile olsa ki, ben buna inanmıyorum, yine de iyiyi ve güzeli vermeliyiz! Çünkü 'ÖRNEK' oluyor.
Hem dizilerde hem haberlerde daha çok 'iyi örnekler' verilse, daha olumlu neticeler alınmaz mı? Hatta medyadan yayılan kötü örnekler, insanın şuur altına yerleşiyor ve biz farkında bile olmadan icraata geçebiliyoruz! Hatırlayanlar bilir, önceleri bir dizide intihar sahnesi vardı. Öbür gün yanlış hatırlamıyorsam o sahnenin etkisiyle tam yedi (7) kişi intihar etmişti.
Bediüzzaman Hazretlerinin konuyu özetleyen çok güzel bir vecizesi vardır. Şöyle diyor: 'Batılı iyice tasvir etmek, safi zihinleri idlal eder.' Bu şiddet dediğimiz şey de batıl bir şey olduğuna göre az çok herkesi, özellikle saf ve temiz zihinleri dalalete (sapkınlık) düşürüyor.
Günahın kötülüğünü anlatmanın yolu, onu göstermek veya dillendirmek değil, iyiyi vermektir. Zaten bizler iyi ve güzeli verirsek, kötülüğe hem zaman kalmaz, hem de kötünün kötülüğü açığa çıkar.
Onun için bu saf zihinleri saptıran bu şiddet görüntülerini vakit geçirmeden yasaklarken, iyi örnek olabilecek alternatifleri de yayınlamamız gerekir.
Devletimizden, özellikle hükümetimizden konuya eğilmesini ve toplumun bu tehlikeli yarasına merhem sürmesini bekliyoruz. Saygılarımızla…