Bir süredir bölgede yazılı basından bir bölümü mikro milliyetçi bir yaklaşımla, veriler ortada olmasına rağmen, temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp hava limanlarımız hakkında olumsuz haberler yapmaktadırlar. Kapasitelerine ulaşamadıklarından bahsedilen Ordu Giresun ve Rize Artvin hava limanları, Gümüşhane Bayburt hava limanlarıdır.
Meselenin özü şudur;
1957 yılında hizmete alınan Trabzon hava limanı 4 milyon yolcu kapasiteli olup, aradan geçen 66 senede bu kapasiteye 6 vilayete hizmet vermesine rağmen ulaşamadı. Etrafında vilayetlerin hakkını, emeğini sömüren Pontus mantığı, hem ülkemize, hem de çiçeği burnunda bu muazzam eserlere zarar vermeyi sürdürüyor!
Utanma, arlanma, sıkılma yok bu çevrelerde!
Ordu Giresun hava limanı 2015'te hizmete girmiş, Rize Artvin hava limanı ise 14 Mayıs 2022 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Biri 8 yıl, diğeri 1,5 yıl olmuş açılalı! El insaf!'
Durumu ahval bu olmasına rağmen bir kısım medya, Ordu Giresun ve Rize Artvin hava limanlarının kapasitelerine ulaşamadığından bahsetmektedir. Sebep bu iki hava limanımıza uygulanan presi örtme çabasından başka, hedef şaşırtmaktan başka bir şey değildir.
Rize Artvin hava limanı bir milyona yaklaşan yolcu sayısı ile 56 hava limanı arasında 13. sıraya yerleşmiştir ve bu çok büyük bir başarıdır. Büyük şehirlerimizden sadece üçünden yolcu seferleri konulmuş, onlarda yeterli sayıda değildir. Bunu bilet fiyatlarından görebiliyoruz. Komşu ilimizden çok daha pahalı biletler!
Yolcu sayısını azaltan bu durum açık bir engel teşkil etmekte ve yukarı da belirttiğim medya bu konuya hiç değinmemektedir. Sürekli yalan üzerine haber yapanların verdikleri zarardan vicdanlarının sızlamaması çok ilginç değil midir?
O kadar ki, Ordu Giresun ve Rize Artvin havalimanları kapatılsa bayram edecekler!
Cumhurbaşkanımızı bile bu kelime oyununa alet ettiler, hava limanımızın açılışında 3 milyon yolcudan bahsettirdiler.
2022 yılında kapasitesi 120 milyon yolcu olan ve 64 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul hava limanı kapasitesi 200 milyon yolcu olacak yakında. O kapasite kurulduğu gün bu mümkün müdür?
Elbette değildir.
Bu zamanla olacak bir iştir, ulaşılması hedef olan rakamdır.
Anlıyorum. Zorunuz var!
Size bağlı olmayan vilayetler canınızı sıkmaktadır!
Çatlasanız da, patlasanız da, Ordu- Giresun özgürdür, Rize Artvin özgürdür, Gümüşhane Bayburt özgürdür.
Bu hava limanlarına inen binlerce uçak bağrınıza saplanan birer hançerdir!
Boğulun, hainliğinizin çamur deryasında!
Ağrılarınız hiç eksik olmasın!'
Bu haksızlığa tam cevap Kazak Abdal'ın 'Eşşeği Saldım Çayıra' isimli şiiridir.
Selam ve dua ile…