Türkiye'de önemli bir referandum yapıldı ve sonrasında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi. Bundan önceki 11 Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçilmişti. Ülke tarihi için alınan bu önemli kararın ardından ilk kez bu şekilde bir heyecana sahne olan seçime, halkımızın önemli bir kısmı oy kullanmadı. Muhalefet adayı ve Başbakan Erdoğan arasında geçmesi beklenen ve herkesin dile getirdiği Başbakan yüzde 55 civarı oy alır düşüncesi gerçek oldu. Bu düşünce sandıklar açılınca ekranlara yansıdı. Yani seçimin sürprizi yok. Bundan sonraki süreç için tüm ülkede bir merak hakim. Birçok yanıt bekleyen soru var. Ama bunun yanında artık Güneysulu bir Cumhurbaşkanı var.

Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin birlik ve beraberliğini temsil eden en yetkili kişidir. Devlet kuruluşlarının ve organlarının düzenli bir şekilde işlemesini ve çalışmasını gözetir. İlk Cumhurbaşkanlığı, 29 Ekim 1923 yılında kuruldu ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı da Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Cumhurbaşkanının resmi konutu olarak Ankara'daki Çankaya Köşkü kullanılmaktadır.

Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili olan görevleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşması yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerekli gördüğünde toplantıya çağırmak, Yasaları uygun bulmadığı zamanlarda tekrar görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek, Yasaları yayımlamak, Anayasa değişikliği ile ilgili yasaları gerekli gördüğünde halkoyuna sunmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yeniden yapılmasına karar vermek, Yasaların ve KHK'lerin Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğüne aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak olarak sıralayabiliriz.

Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili olan görevleri

Başbakanın atamasını yapmak, Başbakanın istifasını kabul etmek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek, Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek, Başbakanın önerisi ile bakan atamalarını yapmak ve görevlerine son vermek, Genel Kurmay Başkanını atamak, Kararnameleri imzalamak, Milli Güvenlik kurulunu gerekli gördüğünde toplantıya çağırmak, Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve resmi gazetede yayımlamak, Üniversite rektörlerini seçmek ve atamak, Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve Başkanının atamasını yapmak, Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek, Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak, Gerekli gördüğü durumlarda Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek, Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi göndermek , Yabancı devletlerden gelen temsilcileri kabul etmek, Bakanlar Kurulu aracılığıyla sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan etmek, Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak, Ölümcül hastalığı ve sakatlığı plan tutukluların cezalarını hafifletmek veya iptal etmek olarak sıralayabiliriz.

Yargı ile ilgili olan görevleri

Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek, Danıştay Mahkemesi üyelerinin dörtte birini seçmek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini seçmek, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek olarak sıralayabiliriz.

Erdoğan'ın yukarda saydığımız görevlerle yetkilerini ve yapacaklarının sınırlı kalacağını hiç kimse düşünmüyor. Çünkü Başbakan Erdoğan, aktif ve her işe hakim olma yapısı ile normal bir Cumhurbaşkanı olmayacağını zaten defalarca dile getirdi. Bundan sonra Türkiye'nin önünde farklı hedefler var. Her zaman en iyi için çalışacağına inandığım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ağabeyimize başarılar diliyorum.