Osmanlı Devleti döneminden Cumhuriyet Türkiye'sine geçişte, toplam 4112 km demiryolu ağı kalmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, demiryollarını ülkenin ekonomik kalkınması ve savunması için önemli bir araç olarak görmüştür. Bu nedenle, demiryolu politikasının ana prensipleri, uzak bölgelerin merkeze bağlanması ve mevcut imtiyazlı yolların devletleştirilmesidir.

1924 yılında demiryolu hatlarının devletleştirilmesinden Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 1950 yılına geçen 26 yılda hat uzunluğuna 5.200 km ekleniyor.

1950 – 2002 arasındaki 52 yılda 1.000km'den az (945km) demiryolu sisteme dahil oluyor. 2003 ile 2021 arasında ise 1.800km
demiryolu yapılıyor. Eylül 2021 tarihinde Türkiye'nin toplam demiryolu uzunluğu 12.803 kilometredir.

Gelişen ülkelerin durumuna baktığımızda demiryollarına verdikleri önemi görmemek mümkün değil. Demek ki kalkınan ülkeler, milli geliri en yüksek ülkeler temel altyapıyı
demiryolları üzerine bina etmişlerdir.

Bu noktada rakamlar vererek zamanınızı almayacağım. Demem o ki demir yolu olmadan asla kalkınma olmaz.

12803 kilometre demiryolu bölgeler arasında eşit dağıtılmamış, Doğu Karadeniz demiryolu bakımından en fakir bölge olarak günümüze gelmiştir.

2053 yılına kadar yapılacak demiryolları ağına Doğu Karadeniz'in alınmaması çok büyük bir handikaptır. Oysa Göç veren bu bölgemizin tek kurtuluş çaresi demiryoludur.
Bu bölgede yaşayan milyonlar devletinden adil davranmasını isteme hakkına sahiptir.

Demiryolu olmadan kalkınma olmayacağına göre Doğu Karadeniz insanı yokluğa mahkum edilmiş olmuyor mu?

2053 gibi uzak bir zamanda bile hayallerimizde olmayacak demir yolu! Bu durum çok acı veren bir durumdur ve Doğu Karadeniz halkı devletinden ilgi beklemektedir.

Basında gördüğümüz bazı haberler içimizi ısıtıyor fakat halkımız somut adımlar beklemektedir.

Samsun'dan Sarp'a uzanan ve bütün Doğu Karadeniz'de yaşayanların istifade edeceği bir hattın en azından proje ihalesini görmek istemektedir.

Başkaca hiç bir girişime haklımız pirim vermeyecektir.

Yeri geldi mi Karadeniz ülkemizin çimentosudur diyoruz, fakat demiryoluna gelince üvey evlat muamelesi görüyoruz!

Milenyum çağının ikinci çeyreğinde bir kilometre demiryolu olmayan bölge Doğu Karadeniz'dir.

Doğu Karadenizin illerinde ulaşımı sağlayan bölünmüş yolun kapasitesi doldu. Araçların ortalama hızarları 59 kilometreye düştü.

Sayın Bakan Uraloğlu Samsun Sarp demryolundan bahsediyorfakat somut bir adım atmış değil.

Devletimizin yetkilileri her kapıda bir şehit yatan Doğu Karadeniz halkını daha fazla üzmemeli, Samsun'dan Sarp'a demiryolunu behemehal yapmalıdır.

İstanbul'dan Selam ve dua ile...