'Modern devletin ikili yapısı demokrasinin işleyişi ve demokratikleşme tartışmalarında en fazla değinilen konulardan birisi ola gelmiştir. Bu tartışmada ortaya çıkan durum böyle bir yapının demokratik sistem açısından sıkıntılara yol açtığıdır. Demokratikleşme anlamında en sorunlu alan olan devletin ikili yapısı 'derin devlet' kavramı ile ifade edilmiştir. 'Derin devlet' kavramı ile açıklanmaya çalışılan, devletin hukuk dışına taşan ya da taştığı iddia edilen gizli faaliyetleridir. Bu faaliyetlerle devlet ya da devlet içinde bir grup, -ya kendileri adına ya da başka bir devlet adına- rutin yasal olanın yani hukuka dayalı olan faaliyetlerinin dışına çıkar.'

Dünyanın en büyük topraklarına sahip Rusya'da sayı bakımından çok az sayılabilecek bir yapı bütün dünyada gündem olmuş.
Rusya'nın Vagner'le yaşadığı sorun tam da budur.
Pirigojin, yüklenen görevi dışına çıkınca bulunduğu uçak düşürülerek sistem dışına çıkarıldı.
Bu hastalıklı yapıdan ülkemizde çok çekti.
Bir türlü izah edemediğimiz cinayetlerle yıllarca uğraştık.
Ergenekon ve Balyoz davalarında, 24 aralık sürecinde bu yapıların toplumu yönlendirmek için neleri yapabileceğini gördük.
Rusya şimdilerde böyle bir yapı ile karşı karşıya.
Eski çarlık dönemini hatırlatan bu hastalık gösterdi ki Rusya'da henüz hukuk hakim değil.
Devlet adına çalışan gayri resmi yapı hala cinayetler işleyebiliyor.
Aynen bizde olduğu gibi devleti işgale bile yeltenebiliyor.
Modern devlette böyle bir durum asla kabul edilemez.
Her durum ve olay hukuk çerçevesinde ele alınır. Cezayı tarafsız adli makamlar belirler.
Rusya da öldürülen iş adamları, muhalifler ve devletin içinde yuvalanmış yapılarla mücadele hukuk dışına çıkılmak suretiyle yapılıyor.
Dünyanın süper güçlerinin ikinci en büyüğü Rusya'nın bu durumda olması bütün dünya için çok büyük bir tehlike kaynağıdır.
Devletin ikili yapısı içindeki derin devlet sadece ülkesinde değil dışarıda da operasyonlar yapabilir.
Dünyanın en ileri demokrasisi sayılan ABD'de durum farklı mı?
Prigoji'nin uçağını düşürdüğü iddia ediliyor.
Hatta bütün batıyı bu işe dahil edenler var.
Demek ki bu hastalıklı yapı dünyanın her yerinde var.
Daha dün koskocaman devletimizi işgale yeltenmediler mi?
FETÖ alçağı dünyanın öbür ucundan yönetilen bir maşa gibi hareket etmedi mi?
Yasal olmayan, hukuk dışına çıkan her hareket insanlık için büyük tehlikedir.
Bakalım Rusya bu işin altında kalmadan çıkabilecek mi?
Selam ve dua ile