• 24 Şubat 2020 Pazartesi
  • Rize AÇIK
  • 00:00
    24 Şubat 2020 İmsak: Güneş: Öğle: İkindi: Akşam: Yatsı:

Rize Yöresel Kelimeler

Rize Sözlüğüne bakın eski bir çok kelimeyi öğrenin.

Rize Yöresel Kelimeler

 

yeniyil= ocak
kuçayi(küçuğayi)= şubat
mart= mart
abril= nisan (april gibi, ingilizce kökenli )
mayıs= mayıs
kerezayi= haziran
çurayi (çuruğayi) = temmuz
harmanayi= ağustos
istavri (istavrite) = eylül
oğtavri= ekim (bu da october gibi )
uzumayi= kasım
eskiyil= aralık
  
  
Aboşumas : Bozulma, ekşime
Abril : Nisan
Abula : Abla
Aca : Acaba
Aclanmak : Acıkmak
aclanmak(acolmak)= acıkmak
Açanki : Ne zamanki
Afalamak : Kazmak
Afgurmak : Havlamak
afiçi= yeni olmaya başlayan salatalık
Afkurmak: Havlamak
Afkurmak: Havlamak..
Ağanus etmek: Inlemek
Ağğ: kapıları kilitlemek için kullanılan demir parçası
Ağuz : Doğuran ineğin ilk sütü
Aha : İşte
Ahbin: gübre
Ahpon : Hayvan gübresi
Alaf : Yeşil bitkilerden oluşan hayvan yemi
Alay : Düğün günü, gelini damadın evine getiren grup
Anağlis etme : Kusmaya çalışma
Anavağla : Toprak faresi
Anceli-Kunceli : Tahta revalli
Ander : Değersiz, yaramaz
Ander : Fena, kötü
Ander kalmak: Kötürüm olmak
Ander: Lanetli, uğursuz.
Anderpali : Çukur açmak için kullanılan kazık
Anis : Yüksek kesimlerde yetişen küçük ağaç
Anteri : Entari
Aruk : Zayıf
Aş ermek : Hamile kadının bazı meyvelere düşkünlüğü
Aşamol: Bir Tur Ot
Aşana : Köy evinin oturma, yeme içme (aşhane) yeri
Aşlama : Aşı yapma veya suyu ılıtma, fikrini değiştirme
Avat morası : Böğürtlen çileği
Avurt : Yanağın iki yanı
Ayam : Hava durumu
Ayın oyun : Güvenilir, sözü dinlenir, becerikli
aykirilamak= yan tarafa doğru hareket etmek
Aynalı : Alınlarında beyaz bulunan ineklere verilen isim
Azraha: Canavar.
Bacarozluk Vermek : Farkında olmadan engelleme
Badama : Evlerde mutfak ile yatak odası arasındaki sedir
Badis: Fasulye
Bağlamak : Güveyi büyüleme, iktidarsız bırakma
Ballı lobya : Soya fasulyesi
Başini bağlamak: Evlendirmek
Başluk : Başlık
Başukari : Yukarıya doğru
Bayyışağa : Aşağıya doğru
Bebuk:Bebeklerin Ağlama Hazırlığı
Becit: Acele, ivedi
Behrenk : Yer altında kendiliğinden oluşmuş su yolu
Belkim : Belki
benem= ben nerden bileyim
Bet : Çirkin
Bet :Çirkin
Beyinmek : Büyümek
Beyuk: Büyük
Bezleme : Saçta pişirilen yassı ekmek
Bilama: Bir parça biraz
Bile : Birlikte (bile gidelim)
bile= beraber
Bileki : Taştan oyma ekmek pişirme kabı, sarambula kabı
Bodoooon : İneklere su içirmek için kullanılan ünlem
Bolayki : Keşke, öyle olmasını isteme
Bolayki: Keşke olsa.
Boziya : Boz renkli
buhağana= hemencecik
Buldır : Geçen yıl
Buli buli buli : Kümes hayvanlarını çağırmak için kullanılan ünlem
Bur/pur : İnce taşlı toprak
Burbut tutma : Meyvelerin çok olması
Burunluk : Yaylaya gidecek hayvanların burunlarına takılan süs
Cafili kürek: Gubre atmaya yarayan çatallı kürek.
Cağ : Örgü şişi
Cağle / Çağlı : Bit
Caleps: Kalan fındıkların toplanması
Camadan : El dokuması Karadeniz`e özgü sırt çantası
Caris Olmak : Rahatsız olmak
Cavramak : Gayret etmek
Cazı : Kocakarı kılığında, çocuk düşmanı yaratık.
Cidos: sönmek üzere olan ateş
cimciklamak= çimdik atmak
cirlamak= çığlık atmak
Çafılamak : Tırnakla kazımak, bahane aramak
Çafi : Çatallı
çafilamak= tırnaklamak
Çafladi : İnce odun parçası
Çağan : Mısır ayıklamak
Çağana : Yengeç
çağana= yengeç
Çağra cevirmek: Hileli işler yapmak.
Çağra: Bicak bilemeye yarar kolla çevrilen düzenek
Çağraya sarilmak: Başı belada olmak
Çağumi : Salkım
Çahana :Yengeç
Çakal yağmuru : Güneşli havlarda aniden yağmaya başlayan kısa süreli yağmur
Çakçaka : Modyeliden dökülen mısır tanelerini deremen taşına ileten ahşap oluk
Çakıldak : Kuşları tarladan kovmak amacıyla tahtadan yapılmış
Çakuma: Örümcek ağı
Çali : Odun dalları
Çalpara : Küçük bakır tencere
Çambi : Mısır rokopi ve şokalilerinden örülen, genellikle iskemlelerde kullanılan hasır türü örgü
Çamçaka: Geveze
Çamı : Saç örgüsü
Çangal : Bitkilerin güneşte kurutulması için yere dikilen ağaç dalı
Çapari : Oltaya çok kanca takılarak yapılan bir tür balık avlama aracı
Çapika : Ağzı geniş, minci ve yağ gibi malzemelerin konulduğu kıl desti (Rumca)
Çaplama : Tahtadan yapılmış sargı çubukları
Çaplama : Tahtadan yapılmış sargı çubukları
Çapli : Dizi
Çapona:menteşe
Çapraz : Şaşı
Çapraza alma : Bütün hareketlerini tenkit etme veya hızarların dişlerini bileme
Çapula : Kullanılmış ayakkabı
Çapula: Çarık
Çarapali:: At kuyruğu telinden yapılan özellikle kışın kullanılan küçük bir tür kuş kapanı
Çaravoş: Çekirge, balık yemi
Çarık : Hasılsız deriden yapılan bir tür ayakkabı
Çastak : Odunların kuruması için belirli bir düzende üst üste konulması
Çaşutluk Etmek : Fesatlık etmek (Uygurca)
Çatara : Uygunsuz, yaramaz kişi
Çatmak : Görmek, rastlamak
Çaydağ: Kabak Vb Şeylere Yapılan Sergi
Çeğel : Çakıllı yer
Çelefudi:Yarılmış odundan elle ayrılabilen küçük parça, kıymık
Çeli : Kurumuş mısır sapları
Çeli: Mısır bitkisinin gövde kısmı.
Çencik : Kayış takacağı,çengel
Çendey : Yünden yapılarak kola asılan yiyecek torbası
Çepli : Kıymık, küçük ağaç veya taş parçası
Çerik : Çam kalas
çiçili= solucan
çilambura(çili pumburi)= ateş böceği
Çino: Martı
Çivit : Meyve tohumu
Çolbaz : Beceriksiz
Çor: Zıkkım
Çorlanma : Hak etmediği halde yiyen veya kimseyi beklemeden yiyen birisi için kullanılır
Çort : Dikenlerle kaplı derin çukur
Çuruk ayi: Temmuz
Çuyis etmek: Ağırmak, sızlamak
Da : Anlamı güçlendirmek için kullanılan ek.
Dandaniça : Sözünde durmayan, dönek, daldan dala atlayan bir kuş
Daraba : Oda duvarı
Darcanli : Sabredemeyen
Dardar etmek ır dır etmek
Darlanmak : Sıkılmak
darlanmak= sıkılmak, bunalmak
Darnı : Çatı katı
Dastar : Yün dokuma kilim
Davli : Odun parçası
Dendelis etme : Yalpalayarak yürüme
Deremen : Değirmen
Deşenis etme : Sökülüp gelme
Deşurmek: Meyve toplamak
Devren : Köprü
Deyine : Diye
Dilik : Doğuştan üst dudağı yarık
Diliks etmek : Bir vuruşta öldürmek
Dimla : Biraz
dişlemek= ısırmak
Ebi : Öbür
Ebirini: Ötekini
Ecinli : Cinli, perili
Ediş : Ses,gürültü
Eğratluk : İmece
Eğuu : Gelen olduğunu haber vermek için kullanılan seslenme
Ekiz: İkiz
Ekşili : Turşu
Elcan : Yabancı
Elçi : Evlenmede aracılık eden kişi
Elçinme : Vuracakmış gibi yapma
Elişmek : Sataşmak
Emica : Amca
Encami : Acemi
Entari : Fistan
Eşka : Gölge
Evza : Kibrit
Falamidi: Sandık çekmecesi
fambur= ıhlamur
Fanila : Kollu atlet
Farfaratis : Çırpınma, çarpıntı
Farfatara (fafatura) : Kelebek
Fayrap : Alevin yükselmesi
Feli : Kabak dilimi
Feli : Parça,kısım
Felombur :Bir Tur Ağaç
Feretiko : Rize bezi
Fırçıkte : Ahırlarda hayvan pisliklerinin toplandığı akar yer
Fidruga: Fındığın en körpe filizi.
Findas : Hayvanların atlayıp zıplamaları
fiskuku= böğürtlen
Fitne: Yavru Balık
Fitra: Mısır fidesi
Fitruka : İyi giyimli kız, yerden biten kestane filiz
Fodik : Oyun oynamak için açılan çukur
Frambul : Ihlamur
Furunkurusu : Fırında kurutulan mısır
Fuska : Olmamış incir
Fuşki: Dışkı
Fuştul :Fındığın yeşil kabuğu
Fuzan : Toz bulutu
Gaban: Yamaç, eğimli arazi.
Gabyana: Lanet olası
Gada / Gadanı Almak : Çare olmak, avutmak
Gaganis Etmek : Tavuğun gıgıklaması
Ganci: Kabuklu yemiş içi
Ganguli Guçça : Tahta revalli
Ganzi : Kabuğu kırılmış fındık
Gatneri:Büyük Kazan
Gebiç : Değirmencinin hakkı olan pay
Geceluk : Gecelik
Gegma: Büyük Gügüm
Gelembur:Kazan,Gugum Vb Şeylerin Ateşte Isıtılmak İçin Asılan Zincir
Gerdel : İneğe verilen yemin konulduğu tahta kap
Gerdel:İneklere Su Ve Yiyecek Verilen Kap
Gerneşmek : Göğüs kaslarının genişletilmesi
Geroç: Dal Çekmeye Yarayan Kanca
Getoğ: Bir Tur Kazan
Geyme : Kılıf, özellikle yastık kılıfı
Gogona: Kagittan bir tür küçük uçurtma
Gorbagor: Kötü ruhlu ihtiyar
Gorgot: Ögütülmüş mısır.
Gorza : Loş, kuytu yer
Gover: İnsan dışkısının çok sert sopa gibi hali
Gömre : Sığır dışkısı
göreslenmek= özlemek
Gugu: Baykuş
Gugul: Tepe
Gugulli: Tepeleme, silme dolu
Gukku : İsmiyle aynı sesi çıkaran kuş çeşidi
Gübü : Keser,balta gibi aletlerin sırtı
Günkurusu : Güneşte kurutulmuş mısır
ğarğaris etmek= bağırıp çağırmak
Haböyle : Böyle
Habu : Bu
Habu : Bu(ünlem)
Habura : Burası
Haçan (haçanki) : Mademki (Uygurca)
Haçan: Madem
haçanki= ne zaman ki
Halaçı : Dolu
Halastar : Geniş ağızlı bakırdan su kabı
halaz: Dolu yağışı
Haloti : Balgam
Haman: Hemen
Hamdospara : Böğürtlen
Hamlahus : Mısır
Hamucaraş: Çilek.
Hane : Neredesin?
Hantoşura : Tavşan
Hapalamak : Karıştırmak
Hapsi : Hamsi
Hapsikoli : Bir tür hamsi yemeği
Harçı : Sırık
Hardama : Çam ağacından ince tahta biçiminde kesilen çatı örtüsü
Harhali etmek : Kabuğundan ayırmak
Hark : Ark
Haşindi : Şimdi
Haşlak : Olumsuz, ***** adam
Haşli : Çok sıcak
Haşu : Şu(ünlem)
Haşuli : Ana malzemesi mısır unu olan bir türlü yemek
Hatyaluk : Çöplük
Hau : O(ünlem)
Havli : Havlu
Havu : Şu
Hayat : Giriş, hol
Hayın : Çok şiddetli, iyi
He: Evet
Hedik : Dallardan yapılan kar ayakkabısı
Hedik : Kar üzerinde batmadan yürümeye yarayan ağaç dallarından yapılan ayakkabı
Heleke: Ruhsal hastalıkların iyileşmesi için hocaya okutmaya gidilen bir yer
Helepi : Kabak çekirdeği
Hemayil: Üçgen yada dörtgen biçimli gümüş zincir kap
Hemence : Bir çeşit bez çanta
Hep : Hap
Herle : Ekşi ayran veya yoğurtla yapılmış un çorbası
hesetten mi= gerçekten mi
heveslenmek=özenmek
Hışır : Yıkık,viran
Hışırı çıkmak : çok yorulmak
Hinik: Sümük.
Hohol: Toz parçası
Hoholis: Birbirine sarılmış, birbirine dolanmış.
hohori(ğoğori)= baykuş
Hor: Ateş, hararet.
Horom : Mısır saplarının kurutulması için oluşturulan küme
hovini almak= hevesini gidermek
hukelenmek= öfkelenmek
Hulam/sulam : Mısır biçildikten sonra tarlada kalan sap
Humi : Çam ağacının kabuğundan yapılan çamsakızı kabı
Hurdila : Gırtlak
Ikılmak : Yıkılmak
İfteri : Eğrelti otu
İfteri : Eğrelti otu
İkamak : Yıkamak
İkicanli : Hamile
ikilmak= düşmek
İlamur : Ihlamur
İlan : Yılan
İpranmak : Eskimek, yırtılmak
İpratmak : Yırtmak, eskitmek
İs : Akıl (us)
İsa,isama.isaki : Meğer
İsi gitmik : Aklı gitmek, düşecek gibi olmak
İspandam : Çınar ağacı
İstali: Dağ evi.
İstifi lahana : Lahana yemeği çeşidi.lahana yığması da denir
İstifiza : Çiçek de açan bir çalı türü
İşkebit : Sarı renkli yaban arısı
İşkebit :Yabanarısı
İşkillenme : Şüphe etme
İşluk : Gömlek
İşmar : El,göz ile gizli işaret
işmar etmek= göz kırpmak
iturmek= kaybetmek, yitirmek
Kaban : Arazideki yüksek yer
Kaçata : Alın
Kafeka: Küçük güğüm
Kafkal : Taneleri koçandan ayırma
Kaful : Dikenlik
Kaful : Dikenlik,içine girilemeyen çalılık
Kaful: Ocak, küçük ağaç grubu
Kağle : Bit
Kakaçi : Koyun pisliği
Kalandar : Ocak ayının on dördünde başlayan ay.
Kalandar bozma : Kalandar ayının ilk günü eve uğurlu biri alınır.Mısırın çok olması bu kişinin uğuru olur.
Kaleçi : Boncuk
Kalem : Küçük ağaç dalı
Kalemidi: Iplik yapmaya yarayan bir tür alet
Kaluk : Evde kalan, evlenmemiş kız
Kambi : Taze çay filizi
Kanaviça: Bir tür ince dokuma
Kanci : Dilim
Kandala : Tıpa, musluk
Kapaniza : Kuş avlamaya yarayan tuzak
Kapiluk İstemek : Gelin eve girmeden erkek tarafından bir şey istenmesi
Kapoçi : Çıbanın su toplamış hali
Karaateş : Eski evlerde yemek pişirme ısınma amacıyla
Karağı : Çengelli iğne
Karak : Kapı kilitlemeye yarayan ucu eğri demir
Karakış : Aralık
Karamış: Kara yemiş
karamiş= karayemiş
Karaptal : Kara Abdal adlı birisinin düzenlediği yayla şenliği
Karganak : Değirmen taşına mısırın düzenli gelmesini sağlayan tahta
Karkalaçi : Derelerin denize taşıdığı odun
Karnali : El sepeti
Kartof: Patates
Kartuli : Baca kurumu
Karuz : Yük taşımada kullanılan ip veya tirmaça takılan U şeklindeki ağaç dalı
Kasapetra : Sert toprak
Kastaniça : Beyaz kabak
Kaş : Derin yamaç

YORUM EKLE
YORUMLAR
Misafir
Misafir - 1 hafta önce

MUNCUR