Mehmet Ali Güven, soyadı gibi güven veren bir insandı. Verdiği hizmetlerde maddiyatı hep geri planda tutardı. Kendisini öylesine yetiştirmişti ki ihtisası olsun olmasın her türlü hastalığa bakardı. Siyasi bir kimliği olmasına karşın hastalara, insanlara asla partizanca yaklaşmazdı. Geniş bir kütüphanesi vardı. Kitapları insanların kullanımına, faydasına açardı.

RİZE'DE İZ BIRAKTI
1910 yılında Rize Güneysu Ortaköy'de (Setoz) doğdu. Babası memleketimizin meşhur ulemalarından Rizeli Hacı Tahir Efendi, annesi Lütfiye Hanım'dır. İlk orta ve lise tahsilini Trabzon'da yaptı. 1934 yılında Trabzon Lisesi'nden, 1942 yılında ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Havva Hanım ile evlendi. 1943-45 yılları arasında askerlik görevini yerine getirdi. 1945 yılında Rize'de hükümet tabibi olarak göreve başladı. 1951 yılında Zonguldak'a tayini çıkınca hükümet tabipliği görevinden ayrıldı. Bu tarihten sonra özel muayenehane açarak 1962 yılına kadar hemşerilerine hizmet etti. 1962 yılında girdiği SSK hekimliğinden 1979 yılında emekli oldu.

RİZE SİYASETİNDE SÖZ SAHİBİYDİ
Bir ara özel bir hastanede de başhekimlik yaptı. Özel muayenehanesinde ömrünün sonuna kadar hemşerilerinin sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenerek hizmette kusur etmedi. Merhum Dr. Mehmet Ali Güven, bir ara siyasetle de yakından ilgilenerek 1951-62 yılları arasında CHP Rize Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Rizespor'un kuruluşuna katkı sağlamak amacıyla 1968 yılında kapatılan Rize ilinin köklü kulüplerinden Güneşspor'un kurucuları arasında yer almıştı. Kızılay, Verem Savaş Derneği, Çocuk Esirgeme Kurumu, Atatürk Derneği, Okutma Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında aktif görevlerde bulunmuştur. Bir dönemde CHP'den milletvekili adayı oldu. Köklü bir aileden gelen Dr. Güven, müftü ve müderris olan dedesi Hacı Mehmet Ali Efendi ve Arabi-Farisi müderrisi olan babası Hacı Tahir Efendi'den kalan aile kütüphanesini muhafaza ederek günümüze kadar taşımıştır. Dedesi Hacı Mehmet Ali Efendi padişahın huzur hocalarındandı. Güneysu'ya cami yaptırmayı hedeflemiş ve bunun için padişahtan destek sözü almıştı. Aldığı sözle Güneysu'ya gitmiş ve işe koyulmuşken, söz veren padişah düşürülmüştü. Hacı Mehmet Ali Efendi, başladığı hayırlı işi yarım bırakmayıp, halkın da yardımıyla cami inşaatını yine de bitirdi. 1996 yılında 86 yaşındayken vefat eden değerli büyüğümüz Mehmet Ali Güven'e Allah'tan rahmet diliyoruz.

DEDESİ HACI MEHMET ALİ EFENDİ
1854 yılında Ortaköy'de doğdu. İlk tahsilini memleketinde yaptı. Daha sonra İstanbul'a meşahir-i ulema-i enamdan Nafiz Ahmet Şakir Efendi'nin ikinci tertip ders halkasına dahil olarak 1892'de icazetname aldı. Bir müddet Adana ili müftülüğü, bir müddet de Kağıthane Emrimu Elhaç Mehmet Efendi Medresesi'nde müderrislik yaptı. Tedris müddeti sırasında iptidai hariç hal ve hareketi ruus rütbesine nail oldu ve icazet verdiği sırada o vakit ki veçhile emsali meyanında bir kıta altın liyakat madalyası ve dördüncü rütbeden Osmanlı nişanı ile taltif edildi. 1919-1923 yılları arasında Huzur derslerine iştirak etti. 1929 yılında köyünde vefat etti.

TAHSİLE KENDİSİNE ÖYLESİNE KAPTIRDI Kİ…
Mehmet Ali Güven'in dedesi Ali Efendi İstanbul'a tahsile gider. Okumaya o kadar hevesli ki, kendisine gelen mektupları belki ailemden kötü üzücü bir haber gelmiştir, belki de memlekete geri dönmek zorunda kalırım ve eğitimim yarım kalır düşüncesiyle açmaz. Tahsilini tamamlar ve gelen mektupları açar. Bu süre içinde ninesinin kolera salgınında öldüğünü öğrenir.

BABASI HACI TAHİR EFENDİ
1877 yılında Ortaköy'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Fatih Medresesi'nde yaptıktan sonra İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Arabi ve Farsi müderrisi olarak Trabzon, Denizli ve İzmit'te öğretmenlik yaptı. 1949 yılında vefat etti. Trabzon Lisesi'nde müderrisken Atatürk'ün sorduğu 'Vettini' suresi ile ilgili bir soruyu açıkladı ve Atatürk tarafından parayla ödüllendirildi. Babası Hacı Mehmet Ali Efendi'den kalma aile kütüphanesini korudu ve geliştirdi.

ARDINDAN YAZILANLAR
Rize Haber Dergisi Eylül 1996 Yıl 17 Sayı 162 Sayfa 16

Doktor Mehmet Ali Güven Rize'de vefat etti. Rize'nin yetiştirdiği kıymetli insanlardan birisi olan Doktor Mehmet Ali Güven, uzun yıllar Rize Sağlık Müdürlüğü Devlet Hastanesi tabibi ve serbest doktor olarak Rize'ye hizmet vermiştir. 26 Eylül 1996 Perşembe günü Rize'de Kıbledağı Köyü'nde toprağa verilen Güven 85 yaşındaydı. Mehmet Ali Güven'e Allahtan rahmet kederli Güven ailesine ve dostlarına baş sağlığı dileriz.

Doktor Mehmet Güven'i Arıyoruz
Mehmet Erkan Mandevoğlu

Yeşil Rizemizin yetiştirdiği ender insanlardan olan ve bir ömür boyu, Hükümet Tabipliği, Sosyal Sigortalar Hastanesi doktorluğu yaparak, ayrıca özel muayenesinde hizmet vererek, kendini memleketine ve hemşerilerine adamıştı. Her hastasıyla yakından ilgilenen, yazdığı reçetelerin ilaçlarını eczaneden aldırıp tek tek kontrol ve tarif ederek, hastasını izleyen bu insanı nasıl aramayalım? Gece gündüz demeden, bilhassa bin dokuz yüz kırklı yıllarda, yaya olarak çağrıldığı her hastasına, sağlıkla ilgili her vakaya koşan, maddi hiç bir menfaat düşünmeden hizmet veren, bu güzide insanı hatırlayalım.

Sosyal bir insandı
Rize'mizin yararına olan, dernek ve okul-aile birlikleri ile yakından ilgilenen, bu sosyal insanı bir daha nerede bulalım. Rize'mizde bu anda hayatta olan, binlerce kişiyi, çocukluk çağlarından bu yana tedavi eden, isabetli teşhisleri ile sağlığına kavuşturan, doktorumuzu unutmayalım. Her gece bir iki defadan az olmamak üzere, hastaya gitmek için sıcak yatağından kaldırılan ve hiç ama, hiç bıkkınlık göstermeyen gayretle görev yapan, bir iyi insanı içten duyalım.

Dünya döndükçe onu rahmetle analım
Yeşil Rizemizden yeniden Dr. Mehmet Ali Güven gibi, hizmet verecek, iyi insan, iyi vatandaş ve iyi doktor yetişmesi için, Allah'a yalvaralım. Ve yaşadıkça, dünya durdukça, Onu rahmetle analım, analım... (Rize Haber Dergisi Eylül 1996 Yıl 17 Sayı 162 Sayfa 22)

Katkıları için Ahmet Minder ve Hasan Tuncer Türüt'e teşekkürler.