OSMANLI DÖNEMİ

I. Meşrutiyet Dönemi'nde Lazistan Mebusları
- Ahmed Paşa
- İbrahim Ferit Efendi
- Ziya Molla Bey
- Süleyman Sudi Bey

Meclis-i Mebusan'da Lazistan Mebusları
-Asım Bey
-Osman Nuri (Özgen) Bey

--------------------------

CUMHURİYET SENATOSU ÜYELERİ

1961 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
- Necip Danışoğlu

1964 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
- Osman M.Agun

1973 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
- Talat Doğan

1979 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
- Şükrü Meto

--------------------------

TBMM MİLLETVEKİLLERİ

1920 Milletvekilleri
- Dr. Abidin (Yakova) Bey
- Esat (Özoğuz) Bey
- İbrahim Şevki Bey
- Necati (Memişoğlu) Efendi
- Osman Nuri (Özgen) Bey
- Ziya Hurşit Bey

1923 Milletvekilleri
- Esat (Özoğuz) Bey
- Ali (Zırh) Bey
- Ekrem (Rize) Bey
- Ahmet Fuat (Bulca) Bey
- Hasan Cavit (Belül) Bey
- Rauf (Benli) Bey

1927 Milletvekilleri
- Esat (Özoğuz) Bey
- Ali (Zırh) Bey
- Akif (Akyüz) Bey
- Ahmet Fuat (Bulca) Bey
- Hasan Cavit (Belül) Bey
- Atif (Tüzün) Bey

1931 Milletvekilleri
- Esat (Özoğuz) Bey
- Ali (Zırh) Bey
- Akif (Akyüz) Bey
- Ahmet Fuat (Bulca) Bey
- Hasan Cavit (Belül) Bey
- Atif (Tüzün) Bey

1939 Milletvekilleri
- Ali Zırh
- Hasan Cavit Belül
- Saim Ali dilemre
- Fuat Sirmen
- Kemalettin Kamu
- Raif Dinç

1943 Milletvekilleri
- Ali Zırh
- Hasan Cevat Belül
- Tahsin Bekir Balta
- Fuat Sirmen
- Kemalettin Kamu
- Dr. Fahri Kurtuluş

1946 Milletvekilleri
- Ali Zırh
- Hasan Cavit Belül
- Tahsin Bekir Balta
- Fuat Sirmen

1950 Milletvekilleri
- İzzet Akçal
- Kemal Balta
- Osman Kavrakoğlu
- Mehmet Fahri Mete
- Ahmet Morgil
- Zeki Rıza Sporel

1954 Milletvekilleri
- İzzet Akçal
- Kemal Balta
- Osman Kavrakoğlu
- Mehmet Fahri Mete
- Ahmet Morgil
- Hüseyin Agun

1957 Milletvekilleri
- İzzet Akçal
- Muzaffer Önal
- Osman Kavrakoğlu
- Mehmet Fahri Mete
- Ahmet Morgil
- Hüseyin Agun

1961 Milletvekilleri
- Erol Yılmaz Akçal
- Arif Hikmet Güner
- Cevat Yalçın
- Fuat Sirmen

1965 Milletvekilleri
- Erol Yılmaz Akçal
- Mazhar Basa
- Cevat Yalçın
- İsmail Sarıgöz

1969 Milletvekilleri
- Erol Yılmaz Akçal
- Hasan Basri Albayrak
- Salih Zeki Köseoğlu
- Sami Kumbasar

1973 Milletvekilleri
- Cevat Yalçın
- Sami Kumbasar
- Osman Y. Karaosmanoğlu
- Sudi Reşat Saruhan

1977 Milletvekilleri
- İzzet Akçal
- Tuncay Mataracı
- Sami Kumbasar
- Yılmaz Balta

1983 Milletvekilleri
- Mesut Yılmaz
- Dr. Arif Şevket Bilgin
- Turgut Halit Kunter
- Fehmi Memişoğlu

Rize İl ve İlçe Haritaları Rize İl ve İlçe Haritaları

1987 Milletvekilleri
- Mesut Yılmaz
- Şadan Tuzcu
- Mustafa Parlak
- Mustafa Nazikoğlu

1991 Milletvekilleri
- Mesut Yılmaz
- Mustafa Parlak
- Ahmet Kabil
- Mustafa Nazikoğlu

1995 Milletvekilleri
- Mesut Yılmaz
- Ahmet Kabil
- Şevki Yılmaz
- Avni Kabaoğlu

1999 Milletvekilleri
- Mesut Yılmaz
- Ahmet Kabil
- Mehmet Bekaroğlu

2002 Milletvekilleri
- Abdulkadir Kart
- İmdat Sütlüoğlu
- İlyas Çakır

2007 Milletvekilleri
- Mesut Yılmaz
- Lütfü Çırakoğlu
- Ali Bayramoğlu

2011 Milletvekilleri
- Hayati Yazıcı
- Hasan Karal
- Nusret Bayraktar

2015 Milletvekilleri
- Hasan Karal
- Hikmet Ayar
- Osman Aşkın Bak

2018 Milletvekilleri
- Hayati Yazıcı
- Osman Aşkın Bak
- Muhammed Avcı

2023 Milletvekilleri

- Muhammed Avcı
- Harun Mertoğlu
- Tahsin Ocaklı

Editör: Haber Merkezi