Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait 'Ulusal Eğitim İstatistikleri'ni açıkladı.

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2023 yılında 9,3 yıl olarak hesaplandı.

Çamlıhemşin'e Bayram Tatili Boyunca 42 Bin Araç Giriş Yaptı Çamlıhemşin'e Bayram Tatili Boyunca 42 Bin Araç Giriş Yaptı

Rize'de ise ortalama eğitim süresi 9,1 yıl oldu. Ortalama eğitim süresi erkeklerde 10, kadınlarda ise 8,3 yıl olarak kayıtlara geçti.

Okuma Yazma Bilmeyenlerin Sayısı

Rize'de 6 ve üzeri yaştaki nüfus içerisinde okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 8 bin 656 oldu. 7 bin 684 ile okuma yazma bilmeyenlerin büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu gözlemlendi.

Okuma yazma bilmesine karşın herhangi bir okul bitirmeyenlerin sayısı ise 28 bin 313 oldu.

Eğitim Düzeyine Göre Bitirilen Okullar

Rize'de 2023 sonu itibarıyla; 'ilkokul' 69 bin 662, 'ilköğretim' 22 bin 443, 'ortaokul ve dengi meslek okulu' 51 bin 300, 'lise ve dengi meslek okulu' 86 bin 594, 'yüksekokul veya fakülte' 52 bin 719, 'yüksek lisans' 5 bin 489 ve doktora mezunu sayısı 976 kişi olarak istatistiklere yansıdı.

Muhabir: ERHAN ALPAYDIN