Boğazköy Boğazköy

Güneli,Selamet köyleri ve Adacami Ulucami,Eskicami, merkez mahalleleri ile çevrilidir. Mahallenin bitki örtüsü doğal güzellikleri, iklim ve hayvan türleri ilçe ile aynı özelliklere sahiptir. Küçükcami, ilçenin diğer mahalleleri gibi düz sayılabilecek bir konumdadır.

Eskiden bu mahallede tarak yapmak için kamış üretilirdi. Andı ve peştamal tezgahlarında kullanılan bu tarakların, bütün Karadeniz sahilinde satışı yapılırdı. Tarakçı sülalesinden 9 hane uzun süre bu işi yaptı.

Çay sanayini oluşturan devlete ait bir çay fabrikası vardır. Bu fabrika 1960 yılında küçük bir atölye olarak faaliyete başladı. 1994 yılı itibariyle günlük yaş çay işleme kapasitesi 120 tondur.

Küçükcami mahallesi, diğer mahalleler gibi toplu bir yerleşime sahiptir. Bu durum özellikle Küçükcami Çay Fabrikası çevresinde görülür. Her mahalleye yol gider, bu yollarlın çoğu betonlanmış yada asfaltlanmıştır. Posta ve sağlık hizmetleri ilçe merkezinden yürütülür. Mahallede iki siyasi partinin ilçe başkanlıklarının dışında bir de özel okul bulunmaktadır.

Mahallenin önemli tarihi eseri yoktur Şimdiki Küçükcami Camii'nin yerinde eski ahşam yığma bir cami daha vardı. Çalışır 2 değirmen vardır. Ayrıca 3 alım yeri, 2 Taşköprü vardır.


Kaynak: RİZEDEYİZ EDİTÖRÜ