Mahalle'nin adı, 1530 yılı Trabzon tapu kayıtlarında Kuruloz olarak geçmektedir. 1682 tarihli Avariz vergi kayıtlarında 8 kişinin vergi mükellefi olduğu görülür. 1835 tarihine ait nüfus kayıtların da 303 erkek bulunuyordu. Mezkür kayıtlara göre köyün imamı Öksüzoğlu Ömer oğlu Molla Abdurrahim, köyün muhtarı ise Kanburoğlu Ahmet'tir.- Köy, 1800'den beri günümüzdeki adını taşımaktadır. Ermeni Yazar Seyyah P Minas Bijişkyan tarafın dan yazılan Pontus Tarihi Kitabın da kaleme aldığı; ”Müellif, 1817-1819 yılında, esasen yerlisi olduğu Karadeniz mıntıkasında vikerlik vazifesi münasebetiyle Rize’ye iki saatlik mesafede, yukarıda Adaköy dağ üzerinde delikli taşlar vardır. Yerliler, eskiden gemilerin onlara bağlandığını söylediler. Yukarı kısımda, eski bir kiliseden çevrilmiş bir câmi vardır.”

Bu kaynaklarla Adacami'nin 1800'lü yıllarda merkezi bir köy olduğu ilk Ahşap caminin de 1803 yılın da olup ikinci yenileme tarihi de 1905 yılında olmuştur. Adacami Medresesi(Kuruloz) 1845 yılın da kurulup 1924 yılı cumhuriyetin ilanı ile kapatılıp ilkokul olarak eğitimine başlamış olup halen hizmete devam etmektedir. Köyün en eski yerleşen aileleri de mezartaşları kitabeleri ve öşür defteri kayıtlarında anlaşılmak üzere Öksüzoğlu ve Kanburoğlu aileleri dir.Daha sonra sırasıyla Mercan ve Kalender olmak üzere diğer aileler yerleşmiş olmaktadır.

Mahalle; Rize il merkezine 12 km, Güneysu ilçe merkezine 3 km uzaklıktadır. Mahalle çok engebeli bir rölyefe sahip olup, ilçe sınırları dahilinde yükseltisi 150 m ile 2000 m civarında değişen tepelik alanlar mevcuttur. Bu tepeler yapı, rölyef ve teşekkülat bakımından bir birine benzer özellikler göstermekte olup vadilerle birbirinden ayrılmışlardır. Bu vadilerde büyüklü küçüklü çok sayıda akarsu mevcut olup bunlar daha sonra Taşlı dere havzasının en önemli kolu olan Güneysu (Potamya) deresini meydana getirmektedir. Arazinin çoğu dağlık olup cüzi bir kısmını düzlükler meydana getirmektedir. Denize komşu olmadığı için de Rize genelinde payı %1 olan ovalarından bile tam olarak payını alamamıştır. Bu dağlık arazi ise tamamen bitki örtüsü ile kaplı olup, açık alan görmek mümkün değildir. Bu bitki örtüsü vadilerin derin ve keskin görünümünü yumuşatıp göze hoş bir karakter kazanmasına yardımcı olmaktadır.

Boğazköy Boğazköy

Nüfus: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ADNKS 2023 yılı verilerine göre Adacami'nin nüfusu 1.542'dir.

Kaynak: RİZEDEYİZ EDİTÖRÜ