-Adami yapan da karidur, yikan da karidur.

-Aferun torbasi dolmaz

-Afkurmasını bilmeyen köpek, koyuna kurt götürür

-Ayranum budur, yarısı sudur. Yersan da budur, yemesan da budur

-Bacanak bacanağı dere başukarı arar

-Bahane sığırlere dolanıyı sirtlere

-Bekle eşeğum bekle, manca pişirde yersun

-Ben derum torunum yok, o derki dayimsun dayim

-Bilmeduğun atun kerisina keçma

-Bişe desem söz olur, demesam maraz olur

-Borç çıktı bine, gel elmanın dibine

-Cihanun kördüğü dane bitmez

-Çalışta gavura kalsun

-Çocukla kirma yola olur başuna bela

-Çorbaki daşar, kepçenin pahası olmaz

-Değneğum dağarcığum, suparam süreceğum

-Demir taradi sağa da yaradi

-Dut demeğa dudak lazum

-Et diline, bıçak eline

-El eliyla ilana tutma, ilana da yazik olur

-Etme kulum bulma zulum

-Evi sildim süpürdüm, kutis geldi oturdu

-Eyi adam neyler mali? Çotisi de neyler mali?

-Ezme, ezilma, orta kal

-Ezrayil vuru pençe, bakmaz ehtiyara gence.

-Farzdan önce farz var.

-Gemi aldın, kıçına; toprak aldın, içine; karı aldın başına geç otur.

-Haçan bir kız kaçacak yan basar ayağını

-Haçan gelin olursun ederler seni huri; sonra mısır ekmeği vermezler sana kuri.

-Huçumet işine karışma, delinun işine karışma, Ellağun işine hiç karışma.

-İki şoza bir güneli üstüne bir hapsikoli

-İlan topraği ufura ufura yer

-İlan eğrulur, buğrulur deliğune kirinca doğrulur

-İyiluk yap at bayışağa

-Kalbim defter, dilum donmez

-Kalktı rahmetli, oturdi korbakor

-Kara biber karadur, diremlan satiliyi. Kar da öyle beyazdur Kureklen atiliyi.

-Karının eyisi eve cirmez, çotisi yere cirmez.

-Karinca çi kanadlanu, cebermeği yakin olur.

-Kedi anasının canı içun sıçan tutmaz.

-Kedinun kuyruğuna basmayinca sana hirlamaz

-Kendume yer edeyim bak sağa ne edeyim

-Kestane kumuşiden çıktı, kerisini beğenmedi

-Kız çay yaprağına bencer, zamanını keçurdun mi kartlaşur.

-Kim verursa bağa yerum, ben ondan yana derum

-Korkma kişin kişundan, kork aprilun beşinden, oçuz ayrilur eşinden

-Köpeği andun, kutilayı hazırla

-Köpek tüyünü değişir, huyunu değişmez

-Kumden halat olmaz

-Kurdun adi çikti, çakallar baş koparayi

-Lafun tutulursa haçimsun, tutulmazsa sen çimsun

-Madem kideyu miras, bende yiyeyum biraz

-Mart kapudan baktirur, kazma kürek yaktirur

-Memiş, gurbette kazandiğini yemiş

-Menfaatleri olduğu zaman vav olurlar

-Misafur celir, dokuz kismetlan celur, birinu yer, seçizunu birakur, cider

-Mut mut dema armut de

-Ne doğrarsan çanağuna o gelur kaşiğuna

-O kizim saha derum o celinum sen işit

-Oğlun çok olsun, kardeşinden kurtul

-Ormanlarin gozi var, yolun kilavuzu var

-Ortak atun beli kiruk olur.

-Ortak mala çöpek bile işemez

-Öküz dağa ölür, zarari kapuya gelur

-Öküz eldi ortaklik bozuldu.

-Pahane uşağa, yarisi bayişağa

-Rize'ye vali olacağina, çay alum yerine bi sepetçi ol.

-Sen karin peşindesun haziri elden citti

-Sevduğuni alamayisen, alduğuni sevecesun

-Siçan işedu denize da oldi oğa ortak

-Siçan delikten siğmayi, hopeçileri da takar peşine

-Sirğan yerina sirğan biter

-Sünçer düştü terekten kirdi da belini

-Şepidi yuvasina çomak sokma

-Yaşaduğun gun arkada kalur

-Yetimun koletisi pişmez, pişseda yanar

-Yuz sene ilerisinu duşun, bir da cerisini

-Zayuf atun kiblesi olmaz

Editör: Haber Merkezi